Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging Hoogfeest Heilige Drie-eenheid 6 juni 2020

Overweging Hoogfeest Heilige Drie-eenheid 6 juni 2020

Jezus vertelt Nicodemus dat God de mensen zo lief heeft.

6 juni 2020
Schriftlezingen: Ex. 34,4b-6.8-9; 2. Kor. 13,11-13 en Joh. 3,16-18(A)

We hebben weer een bewogen week achter de rug. Een week die naast het inmiddels gebruikelijke coronanieuws vooral werd gedomineerd door de wereldwijde demonstraties tegen racisme en discriminatie. We hebben allemaal gezien hoe George Floyd door de knie van een witte politieman bijna negen minuten tegen de grond werd gedrukt en we hebben hem horen roepen ‘I can’t breath!’. Deze uitroep werd vervolgens de slogan van de wereldwijde protesten tegen racisme en politiegeweld en discriminatie. Ook hier in Nederland is er veel gedemonstreerd. Want wijzen naar de wantoestanden in een ander land betekent ook kijken naar de wantoestanden in eigen land, in eigen leven en in je eigen houding ten opzichte van een ander. Dat gesprek over etnisch profileren van de politie en de belastingdienst, over discriminatie op de arbeidsmarkt en over het niet kunnen vinden van stageplaatsen van allochtone jongeren moet gevoerd worden én opgelost! Maar ook over het racisme en de discriminatie in de sport. Borstklopperij over hoe goed en verdraagzaam wij wel niet zijn is niet terecht. We zijn als samenleving nog lang niet klaar met het bestrijden van racisme of antisemitisme. Dit is wel zeker het moment om daarover te praten en dat u en ik tot zelfreflectie komen om eventuele patronen in ons denken en handelen te herkennen.

Deze week postte ik op Facebook een mooie foto met daarop zes armen vlak naast elkaar van spierwit tot pikzwart en met de tekst ‘God created our skin tones with beautiful variety, but all of our souls are the same color’. En daar geloof ik echt in. En ik vind het mooi dat wij van buiten allemaal anders zijn maar van binnen allemaal hetzelfde zijn. En dat spoort mij ook aan tot bescheidenheid en liefde. Want liefde hebben we allemaal nodig.

Jezus vertelt Nicodemus dat God de mensen zo lief heeft, dat Hij hun zijn eniggeboren Zoon geeft, omdat Hij hen niet verloren wil laten gaan, maar eeuwig leven wil schenken. God geeft zijn Zoon uit liefde en wil de mens niet verloren laten gaan. Maar dat vraagt wel om vertrouwen, om vertrouwen dat Hij er is en dat Hij ons redt.

Het is als met het springen uit een brandend huis. Wie de brandweermannen niet vertrouwt, die zal de sprong niet wagen, die wacht te lang en zal dus niet gered worden. Wie Jezus niet vertrouwt, die gaat verloren. Geloven, vertrouwen op Jezus is het vangzeil om gered te worden uit het huis van de wereld dat tot stof en as terug zal keren, hoe dan ook.

Hoe moet je dat dan doen: in geloof springen? Als je erop vertrouwt dat Hij er is om je te redden, om je op te vangen, dan kun je meer ontspannen gaan leven, dan is er die gelovige zekerheid dat jouw naam geschreven staat in Gods hand. Wie Jezus gelooft op zijn Woord, die durft Hem ook de ruimte geven om zijn vangzeil uit te spreiden, die luistert naar zijn Woord, naar zijn aanmoedigingen het met Hem te wagen. En net als bij het doen van iets heel engs, tellen we tot drie voor we in het geloof springen. 1. In naam van de Vader, 2. De Zoon, 3. En de heilige Geest. Amen. Drie personen, één barmhartige, medelijdende God, groot in liefde en trouw; een liefde die uitgaat van de Vader naar de Zoon en via de Zoon naar ons allemaal, want zozeer heeft Hij ons liefgehad, en de heilige Geest bewaart ons in die liefde en houdt ons bijeen.

De God van liefde en vrede zal met u zijn, zegt Paulus, als wij vrede en eensgezindheid ook proberen te bewaren in ons midden. In onze samenleving, op onze scholen en in onze fabrieken en sportvelden en tribunes, maar ook in onze kerken en kapellen en sociale mediakanalen. Dat wij ervoor opkomen of opstaan als die vrede en saamhorigheid door haatzaaierij of discriminatie bedreigd wordt maar ook dat wij komen tot zelfreflectie en uit onze eigen bubbel durven stappen om zo onze wereld een beetje eerlijker en rechtvaardiger te maken. Waar het niet meer uitmaakt wat de kleur van je huid is of dat je een exotische achternaam hebt, neen, dan is er een wereld waarin een mens wordt beoordeeld op zijn gedrag en niet op een postcode. We willen toch allemaal hetzelfde: dat we gelukkig zijn.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers