Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging 7e Zondag door het jaar

Overweging 7e Zondag door het jaar

Wie bewust het Onze Vader bidt, weet hoe moeilijk de bede om vergeving is.

23 februari 2020

Schriftlezingen: Lev. 19,1-2.17-18 en Mt. 5,38-38(A)

Wie bewust het Onze Vader bidt, weet hoe moeilijk de bede om vergeving is. U kent het wel: ‘Geef ons heden on dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren’. Dat betekent mensen vergeven voor wat zij jou aandoen. Niet altijd even gemakkelijk. En je vijanden beminnen gaat nog een stap verder. Hoe kan Jezus dat nou van ons vragen? Als je uit een oorlogsgebied komt en met vervolging te maken hebt gehad, maar ook als je altijd weer gepest wordt door iemand of genegeerd, dan voel je meteen de weerstand in je opkomen. Je vijanden beminnen. Die grote pestkop of die eeuwige dwarsligger vergeven. Het is de uiterste consequentie van barmhartig willen zijn. Verre van eenvoudig voor wie dit echt meemaakt. En we weten dat veel mensen hiermee te maken hebben. Maar toch is dit haalbaar zoals het hele evangelie van Jezus haalbaar is. Ieder van ons heeft een eigen gave, een eigen charisma gekregen om het evangelie in haar of zijn leven vorm te geven.

Paus Franciscus schrijft als commentaar bij deze evangelieperikoop: ‘Ik verwacht van christengelovigen dat ze niet tevreden zijn met een middelmatig, verwaterd of onsamenhangend bestaan’. Middelmaat is dus niet voldoende. Het moet voor de christen echt een onsje meer zijn, want het gaat over de toekomst van de mensheid en van heel de wereld, aldus paus Franciscus.

Er zijn altijd vele commentaren geschreven over de Bijbel en in het bijzonder over de Bergrede. Feike Boerma schreef ook zo’n commentaar met de titel ‘Meer dan het gewone’. Hij stelt dus ook dat het centrale thema in de Bergrede is: meer doen dan het gewone en alledaagse. Jezus draagt zijn toehoorders, ons dus, ertoe uit er een buitengewone leefstijl op na te houden. Een buitengewone leefstijl! Niet bepaald een makkelijke zaak of een vanzelfsprekendheid. Maar wel een term die ook goed past in het kader van de parochievernieuwing en de nieuwe evangelisatie die zo dringend noodzakelijk zijn. Jezus noemt ons licht en zout. Wees licht en zout! En vandaag gooit Hij er nog een schepje bovenop: wees volmaakt!

Velen van ons zullen terugschrikken van die woorden. Heel begrijpelijk. Volmaaktheid is niet niks. Maar volmaaktheid is in de Bijbel geen leeg woord. Er wordt overal inhoud aan gegeven. Bijvoorbeeld in de eerste lezing: wees heilig en wees niet haatdragend, wijs elkaar terecht maar neem geen wraak op een ander en koester geen wrok tegen hem. En bemin uw naaste als uzelf.

Er worden dus concrete leefregels aan verbonden. Koester geen wrok en bemin je naaste als jezelf. Het evangelie spreekt over: geen wraak nemen, over kleding geven, over een kilometer meer meegaan dan je van plan was, en over je vijanden beminnen en voor hen bidden en over alle mensen groeten en niet alleen je vrienden. Dat zijn allemaal concrete invullingen van de woorden ‘heiligheid’ en ‘volmaaktheid’. Jezus daagt ons daartoe uit. Paus Franciscus daagt ons daartoe in navolging van Jezus opnieuw uit om die weg te gaan.

Voor veel mensen is het carnavalsweekend nu volop bezig. Het weekend om even alles op zijn kop te zetten. Dat is mooi om te doen en mooi om naar te kijken. Maar aanstaande woensdag is het Aswoensdag en dan begint de veertigdagentijd. De tijd van voorbereiding op het Paasfeest. Vanaf woensdag kunnen wij ons veertig dagen bezinnen op de oproep van Jezus: wees heilig, wees volmaakt. Elke dag kunnen we ons oefenen in een van de concrete leefregels.

In de pauselijke exhortatie Gaudete et Exsulate roept paus Franciscus ons op die weg van heiliging te gaan. En dan elke dag jezelf afvragen: Ben ik ook van Christus? Antwoord geven op die ene vraag die de apostel Paulus ons stelt ‘Ben ik ook van Christus?’, is een mooie opdracht om in de veertigdagentijd aan te werken. Want wat is mijn antwoord hierop? Wat is ons antwoord hierop? Beantwoorden wij die vraag met ja en wat volgt er dan op dat ja. Hoe vullen wij dat ja in? Ik ben van Christus en dat kun je zien en merken aan dit en aan dat. En dat dit of dat is meer is dan het gewone en het gemiddelde.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers