Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging derde zondag van de veertigdagentijd

Overweging derde zondag van de veertigdagentijd

Het is een verwarrende tijd. Angstig ook.

15 maart 2020
Schriftlezingen: Ex. 17,3-7 en Joh. 4,5-42(A)

Het is een verwarrende tijd. Angstig ook. Wie weet precies wat wijs is. Geleerden en deskundigen spreken elkaar hardop tegen. Is een volledige lockdown nu het beste of kunnen we het redden met bijvoorbeeld het openhouden van de scholen en het zoveel mogelijk draaiend houden van de economie? Duivelse dilemma’s. Ervaringsdeskundigen zeggen: iedereen moet binnen blijven, niemand mag meer naar buiten! Anderen zeggen: het virus wordt vooral door volwassenen doorgegeven en het is geen ‘bekend’ griepvirus! Op het moment dat ik deze woorden opschrijf is de regering nog aan het beraadslagen wat er moet gebeuren. Hoe dan ook blijft het het beste om zoveel mogelijk contact te vermijden.

Paus Franciscus vierde vandaag de H. Eucharistie net als vele andere priesters wereldwijd alleen of met een heel klein groepje. Het was een triest gezicht. In zijn toespraak bedankte hij de priesters die zo creatief zijn in het nabij zijn aan de mensen. Priesters die op duizend manieren dicht bij het volk staan zodat het volk zich niet in de steek gelaten voelt. Ik voel mij daarin opgeroepen om waar ik kan ook de mensen nabij te zijn. Zo kreeg ik deze middag een appje met de vraag of ik via bijvoorbeeld onze bezoekersgroep wat mensen kan optrommelen die bereid zijn om bijvoorbeeld boodschappen te doen voor ouders of jongeren (die hoogstwaarschijnlijk vrij zijn de komende weken) oppaswerk te laten doen voor basisschoolkinderen. Het vergt coördinatie dat weet ik, maar is wellicht toch mogelijk.

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd leest onze Kerk wereldwijd het prachtige verhaal van de vrouw bij de put (Joh. 4,5-42). Hierin lezen we over de dialoog van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de Bron van Jakob. ‘De focus van deze dialoog is water’, zei paus Franciscus. Water als essentieel element dat de dorst van het lichaam wegneemt en het leven in stand houdt. Maar water is ook het symbool van de goddelijke genade die het eeuwig leven geeft. En die uitgestoten, er niet bijhorende Samaritaanse vrouw ontdekte dat Jezus haar eeuwig leven kan geven en water dat haar dorst naar liefde en eeuwig leven voor altijd kan lessen. En zo krijgen ook wij op deze derde zondag van de veertigdagentijd de uitnodiging om het bij Jezus te zoeken en niet bij zoveel andere dingen die in onze ogen zo belangrijk lijken.

Want als er een ding is wat deze pandemie ons leert is het wel de omstandigheid dat wij worden uitgenodigd om de waarde van de gemeenschap te herontdekken en te verdiepen. Een waarde die alle leden van de Kerk verenigt. Verenigd met Christus zijn wij nooit alleen, maar vormen wij één Lichaam waarvan Hij het Hoofd is. Het is een vereniging die gevoed wordt door het gebed en ook door de geestelijke communie in de Eucharistie, omdat zovelen nu niet in staat zijn om het H. Sacrament ook te ontvangen. Maar het is ook een vereniging die gevoed wordt door naastenliefde en hulp. Er zijn tal van mensen die echt aan huis zijn gekluisterd. Bij deze doe ik een oproep aan Almeerders om je aan te melden als hulp voor het doen van boodschappen of het ophalen van medicijnen of misschien zijn er jongeren die bereid zijn om wat oppaswerk te verrichten. Maar het kan ook zijn dat je juist nu iemand zoekt die voor jou boodschappen wilt doen of die een paar uur op je kinderen kan passen. Laten we proberen deze twee dingen, deze vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Meld je aan via info@maatjesalmere.nl

En tenslotte een hartelijk woord van dank voor alle hulpverleners die zieken nabij zijn, professioneel of vrijwillig. Moge de Heer u zegen, moge Onze Lieve Vrouw u bijstand verlenen.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers