Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging gezinsviering 7e zondag door het jaar

Overweging gezinsviering 7e zondag door het jaar

Wie van jullie heeft er wel eens ruzie met een ander kindje?

Gezinsviering 23 februari 2020

Wie van jullie heeft er wel eens ruzie met een ander kindje? En wat deed jij toen? Ging jij toen hard slaan of schoppen? Of deed je wat anders?

Het zijn allemaal geen makkelijke vragen!

En wat doe je als iemand met wie je al weken ruzie hebt plotseling van zijn fiets afvalt en jij rijdt er vlak achter, wat doe je dan? Rij je er in een grote boog omheen of stap je af om hem overeind te helpen en om 112 te bellen? Het zijn allemaal dingen die echt kunnen gebeuren, hoor!

Jezus zegt ons: als jullie mijn volgelingen willen zijn, dan moeten jullie meer doen dan het gemiddelde of dan het gewone! Het gemiddelde doet iedereen al en dat is slaapverwekkend gewoon, maar het buitengewone is apart en is spannend. En Jezus zegt dus eigenlijk: jullie moeten hele bijzondere mensen worden die heel erg moeten opvallen.

Hoe zou je kunnen opvallen volgens Jezus? Als iemand jou op je wang slaat, dan moet je ook op je andere wang laten slaan en als iemand iets van jou afpakt, dan moet je hem nog meer laten afpakken en als iemand van jou vraagt dit of dat voor jou te doen, dan moet je hem aanbieden meer voor hem te doen. Als je stuk voor stuk hierover nadenkt dan schrik je wel een beetje. Want hoe is dit in godsnaam mogelijk?

En als wij strakjes het Onze Vader bidden, dan bidden wij altijd ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Wij bidden dan dat wij alle mensen die ons iets verkeerds hebben aangedaan, mij hebben gepest of iets van mij hebben gestolen, dat wij dan al die mensen deze nare dingen vergeven!

Nou, ik kan je zeggen: dit is verre van eenvoudig! Want ik heb toch wel last van wat mij is aangedaan. Ik kan het nog niet vergeten. Ik ben er nog steeds boos en verdrietig om en dan zou ik dat allemaal moeten vergeten, terwijl ik er zoveel pijn van heb. Het is echt ingewikkeld!

Hoe zou Jezus dat nou hebben gedaan? Als we dat weten, dan lukt het ons misschien ook. Jullie weten hoe het met Jezus is afgelopen, hè.
Wie kan dat nog even zeggen?

En weten jullie wat Jezus toen aan het kruis zei? ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. En dat zei Jezus terwijl Hij verging van de pijn en terwijl Hij aan het sterven was. Toen bad Hij om vergeving voor zijn beulen. Hoe kon Hij dat ooit over zijn lippen krijgen? Hij kon dat over zijn lippen krijgen doordat Hij ontzettend van de mensen hield. Omdat Hij zo van de mensen hield kon Hij niet boos blijven. Door de liefde in zijn hart verdween de boosheid om het onrecht dat zij Hem hadden aangedaan.

En zo zou het ook met ons moeten zijn. Wij zouden vol moeten zijn van liefde voor onze medemens. Doordat ik van iemand hou en doordat ik van alle mensen hou, kan ik het opbrengen dat ik de nare dingen die mensen mij aandoen ook kan vergeten en vergeven. Dat kan ik niet omdat mijn verstand dat zegt, maar omdat mijn hart dat zegt. Bidden wij dus om meer liefde in ons midden. Om te beginnen hier in de kerk.

Amen.

© 2020 Sandor Koppers