Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging Hoogfeest van Kerstmis 2020

Overweging Hoogfeest van Kerstmis 2020

Met Kerstmis zal alles weer normaal zijn’, hoopten we toen corona Pasen ontwrichtte en de zomervakantie overschaduwde.

24-12-2020
Schriftlezingen: (Jesaja 9, 1-3.5-6; Titus 2,11-14 en Lucas 2, 1-14)

Van oudsher is Kerstmis een ijkpunt op de kalender en een baken van hoop. ‘Met Kerstmis zijn we weer thuis’, meenden de soldaten die in augustus 1914 overal in Europa ten strijde trokken. ‘Met Kerstmis zijn we bevrijd’, hielden de mensen in bezet Nederland elkaar in het najaar van 1944 voor. ‘Met Kerstmis zal alles weer normaal zijn’, hoopten we toen corona Pasen ontwrichtte en de zomervakantie overschaduwde.

Het heeft niet zo mogen zijn. In 1914 noch in 1944 en ook niet in 2020. Vorige week maandag maakte premier Rutte in een indrukwekkende toespraak vanuit het Torentje bekend dat Nederland vijf weken volledig in lockdown ging. Alle niet-noodzakelijke winkels moesten dicht, scholen moesten dicht, openbaar vervoer moest verminderd worden, de mensen moesten thuis gaan werken. Zeker tot 19 januari. En nu is het 24 december en vieren we toch Kerstmis. Want wij zijn gehecht aan Kerstmis. Deze gehechtheid laat zich niet beteugelen door een pandemie, door een dictatoriaal regime of door oorlogsomstandigheden. Kerstmis moet gevierd worden. Hoe dan ook. Zo dwongen Duitse en geallieerde soldaten in 1914 aan het westelijk front een kerstbestand af en sindsdien gaan er verhalen rond dat in die nacht van 24 december 1914 Stille Nacht door Duitse soldaten werd gezongen en antwoordden even verderop Engelse soldaten met Silent Night. Er zouden geschenken zijn uitgewisseld en zelfs gevoetbald zijn, waarbij ook toen al de Duitsers wonnen. Meerdere dictators hebben ook geprobeerd om Kerstmis de nek om te draaien, maar dat is nooit gelukt En dat gaat ook nu niet lukken! Want hoewel we volle kerken en samenkomsten dit jaar moeten missen, vindt het ware kerstfeest in ons hart plaats en die viering kan wel doorgaan. Het wordt dus toch Kerstmis!

Ieder jaar overwegen we hoe Maria hoogzwanger op een ezel, met Jozef aan haar zijde, de lange tocht van Galilea naar Bethlehem in Judea moest maken, waar geen plaats was voor dit stel in de herberg, zodat het Kind uiteindelijk ter wereld kwam in een plaats die bestemd was voor beesten. Kind en ouders moesten daarna vluchten, want Herodes stond hen naar het leven; weg naar een ander land op de armen van zijn ouders, die zijn leven en zijn missie veilig wilden stellen. Hoe actueel is deze geschiedenis! En we vertellen dit verhaal niet alleen om te gedenken dat God, de allerhoogste Heer, de plaats van een verworpene, een uitgestotene komt delen, mens werd zoals wij, maar we denken daarbij ook aan al die mensen op de wereld die vandaag de dag nog steeds door zo’n noodlot getroffen worden, de uitgestotenen, de vluchtelingen, de mensen voor wie geen plaats mag zijn. Pas als we daaraan denken dan wordt het echt Kerstmis!

Dan wordt Kerstmis niet alleen een feest dat we, hoewel beperkt, toch samen willen vieren, maar ook een feest dat oproept tot zorg en aandacht voor allen die hetzelfde lot moeten ondergaan dat Jezus Christus is komen delen. Zo bezien is het kerstfeest dus eerder een uitnodiging om ons uit ons comfort te begeven en ons te verbinden met het lot en het leven van mensen die lijden, die gebrek hebben, in nood zijn of moeten vluchten. Pas als we zo durven redeneren dan wordt het echt Kerstmis!

En misschien lukt het u en mij om, hoewel helaas meer aan huis gekluisterd en dat we vele contacten, afspraken en ontmoetingen hebben moeten doorstrepen, om dan toch misschien iets meer te denken en te bidden voor de noden van onze medemensen, eens wat vaker iemand op te bellen die (ook) alleen staat of iets extra’s te geven aan hem of haar, of aan onze parochie die het financieel zo zwaar of aan de PCI voor mensen in nood of aan een ander goed doel.

Laten we doen wat in ons vermogen ligt om de wereld van vandaag iets te bieden van de vrede op aarde waarover de engelen bij het pasgeboren Kind hebben gezongen, waar de soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog over hebben gezongen, waar de mensen in de Tweede Wereldoorlog van hebben gedroomd en waar wij vandaag over zingen. Die vrede is meer dan een afwezigheid van oorlog of geweld, het is totale harmonie, in onszelf en met ons leven, met God en de naaste. Kerstmis is een uitnodiging om ons leven als een geschenk en als een missie te zien, om het ‘ik’ wat meer los te laten, en om vredebrenger te worden waar wij kunnen. Pas dan wordt het zó uiteindelijk toch Kerstmis!
Ik wens u daarom van harte een zalig Kerstfeest!

Amen. 
© 2020 Sandor Koppers