Home » Preekarchief » Preken 2020 » Pinksteren 2020 start 11.00 uur

Pinksteren 2020 start 11.00 uur

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden

Pinksteren
Wat was het druk in Jeruzalem. Het liep tegen Pinksteren. Dat was voor de joden een groot feest. De stad was dan ook vol vreemdelingen. Die waren gekomen om het feest in de tempel mee te vieren. Dan zou er op zilveren trompetten geblazen worden. En de eerst gebakken broden zouden aan God geofferd worden. Ook de moeders hadden het druk. De olielampen werden gevuld. Die moesten straks branden. De gersteoogst was al binnen. Dus konden er naar hartenlust koeken gebakken worden. Iedereen was blij Iedereen had zin in het feest.

Alleen de leerlingen niet. Die zaten bang bij elkaar in een zaal bij het tempelplein. Zij waren nog altijd niet flink en dapper geworden zoals Jezus hun beloofd had. Er was veel vreemd volk in de stad. Maar zij durfden hun niet over Jezus te vertellen. En dat had Hij toch aan hen gevraagd!. Stel je voor dat de priesters ze gevangen zouden laten nemen? Wat waren de leerlingen toch bang.

Maar wat was dat? Het begon opeens heel hard te waaien. Alle deuren in het gebouw sloegen dicht. Zij keken elkaar verbaasd aan. Ieder zag boven het hoofd van zijn vrienden een vlammetje. Er gebeurde iets met hen. Opeens voelden zij geen angst meer.

Zij waren moedig en flink. De Geest die Jezus hun beloofd had was op hen neergedaald. Nu durfden ze de mensen over Jezus te vertellen. Zij waren voor niemand bang meer.

Ook op straat hadden de mensen het geluid gehoord. Er ontstond een oploop bij de zaal, waar de leerlingen waren. Er kwam een man naar buiten, sommige herkende hem. ”Dat is Petrus, die ook bij Jezus hoorde.” werd er gefluisterd. Was dat nu dezelfde man die Jezus in de steek gelaten had? Moedig keek Petrus de mensen aan. “Jullie hebben Jezus willen doden, maar God heeft Hem weer levend gemaakt. Nu is Hij in de hemel. Daar is Hij onze koning, al kunnen wij Hem niet zien”

Dat maakte indruk. Een man riep: “Wat moeten wij doen?” Petrus antwoordde: “Jezus dienen” “Hoe moeten wij Hem dienen?”vroeg iemand anders. “Door te geloven dat Hij de bevrijder is waarop wij hebben gewacht.” Petrus vertelde nog veel meer. Enthousiast vertelde hij over wat hij allemaal had meegemaakt. Het mooie was dat iedereen hem gewoon kon verstaan. Ieder in zijn eigen taal.

Die dag kwamen er wel drieduizend mensen die Jezus wilden volgen en zich door de leerlingen lieten dopen. Deze mensen kwamen voortaan elke week bij elkaar om te praten over wat Jezus hun geleerd had.

Nu je het verhaal van Pinksteren gelezen hebt kun je de volgende vragen beantwoorden. Misschien heb je zelf ook nog wel vragen over Pinksteren. Stuur je antwoorden en eventuele vragen naar: youth@katholiekalmere.nl. Jullie antwoorden en vragen nemen we mee in de gezinsviering op Pinksteren 31 mei 11.00 uur. Kijk je dan ook?

1. Waar word jij enthousiast van?
2. Wat doe je als je enthousiast bent?
3. Wat zou jij durven vertellen over Jezus?