Home » Preekarchief » Preken 2021 » Eerste Communieviering 3 en 4 juli 2021

Eerste Communieviering 3 en 4 juli 2021

Deze vieringen zijn alleen toegankelijk voor ouders, broertjes en zusjes van de communiekant

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers