Home » Preekarchief » Preken 2021 » Eucharistie 24 december 2021 (Kerstavond)

Eucharistie 24 december 2021 (Kerstavond)

Vanavond kunt u de gezinsviering m.m.v. het kinderkoor ‘t Lichtpuntje en de nachtmis m.m.v. Vocalise bekijken! 
Zie hiervoor de knoppen 19.00 en 21.00 uur.
Deze vieringen kunt u ook streamen naar uw smart-TV 

Adventsactie

Almere
NL36 INGB 0008 2122 65
ten name van PCI
St. Bonifatiusparochie te Almere

Almere Buiten
NL13 INGB 0008 2006 51
ten name van Pakkettenactie
De Drieklank

Steun één van de acties van de vastenactie. Of klik op een logo voor de bankrekeningnummer(s).

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers