Home » Preekarchief » Preken 2021 » Eucharistie 4 september 2021

Eucharistie 4 september 2021

Kinderkerk
Tijdens de zondagviering van 10:00 uur is er kinderkerk in de catechesezaal (Dokkumzaal) op de 1e etage. 

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers