Home » Preekarchief » Preken 2021 » Overweging Gezinsviering tweede Pinksterdag

Overweging Gezinsviering tweede Pinksterdag

Maar met Pinksteren gaat het over jou en mij, dan gaat het over ons allemaal!

24-5-2021

Ik vind het Pinksterfeest altijd een van de mooiste feesten.

Waarom? Omdat het een warm feest is dat ook over mij en jou gaat!
Met Kerstmis gaat het over Jezus, dat Hij geboren is in de stal van Bethlehem.
Met Pasen gaat het ook over Jezus, dat Hij uit de dood is opgestaan.

Maar met Pinksteren gaat het over jou en mij, dan gaat het over ons allemaal!

En dat is fijn, want dat doen we samen. Pinksteren gaat dus over ons, en wie zijn wij? Wij zijn de Kerk. Het Pinksterfeest gaat dus over de Kerk. Dat die Kerk begon.

Maar was dat nou zo vanzelfsprekend?

Wie weet hoe de leerlingen van Jezus erbij zaten? Waren ze vrolijk en blij?

Nee, ze zaten in zak en as. Ze waren helemaal niet vrolijk en blij, maar juist bang en angstig.

Waarom waren zij zo bang en angstig? Ze waren bang dat met hen hetzelfde zou gebeuren als met Jezus: Jezus werd tenslotte aan het kruis geslagen en gedood.

Dat kon hen ook gebeuren! Geen wonder dat zij doodsbang waren.

Maar toch, wat gebeurde er precies? Ze waren bij elkaar en plotseling klonk er een hard kabaal en begon alles te bewegen en het leek wel of er allemaal vlammetjes boven de hoofden van de leerlingen hingen. Het was een hele vreemde ervaring. Niet griezelig, maar juist warm en het leek net of ze een soort kracht ontvingen. Alsof die vlammetjes de harten van de apostelen en de vrouwen opwarmden en hen deed opspringen.

Ze wilden eruit1 Ze wilden naar buiten! Ze wilden niet meer binnen blijven, maar naar buiten gaan. En ze wilden gaan vertellen over Jezus. Het maakte hen niet uit hoe of wat. Als ze het maar gingen doen. En ze waren opeens helemaal niet bang meer. Het was heel vreemd. Eigenlijk niet te verklaren. Maar door die storm, door de warme gloed kregen ze plotseling zoveel energie dat ze het wel uit wilden schreeuwen.

En dus gingen ze de stad in en ze spraken zomaar wildvreemde mensen aan. Het waren wel joodse mensen, maar ze spraken toch een andere taal of ander dialect. Maar op een of andere manier wisten zij hun duidelijk te maken hoe het met Jezus gelopen is. En hoe Hij hun had verteld over God, die vol liefde en trouw is. Over God die goed is.

De mensen aan wie ze dat vertelden hadden dat nog nooit gehoord. Het was helemaal nieuw voor hen. En dus raakten zij ook weer geïnteresseerd en wilden er ook bij horen.

En bij die leerlingen was ook Maria, de moeder van Jezus. En geloof het of niet, maar als zij sprak, luisterde je gewoon. Dan werd je meteen stil. Zo lief en zo warm als zij was. Echt een moeder van iedereen.
En ja, dat gingen die leerlingen die dag overal vertellen en dat werd het begin van de kerk.

Amen.
© 2021 Sandor Koppers