Home » Preekarchief » Preken 2021 » Overweging Hemelvaartsdag

Overweging Hemelvaartsdag

Jezus heeft zijn leven met ons gedeeld. Drieëndertig jaar lang.

13 mei 2021

Schriftlezingen: (Hand. 1,1-11; Ef. 4,1-13 en Mc. 16,15-20)(B)

Wij mensen kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. En dat is maar goed ook. We hebben onze handen vol aan dat ene leven op die ene plaats. We hebben onze handen vol om zorg te dragen voor onze naasten en om goed te maken wat niet goed ging. En als wij terugkijken op wat achter ons ligt, dan zien we als we eerlijk zijn hoogte- en dieptepunten.

Jezus heeft zijn leven met ons gedeeld. Drieëndertig jaar lang. Hij was een echt mens die dus ook niet op twee plekken tegelijk kon zijn. Tegelijk was Hij wel altijd dezelfde. Wij hadden soms misschien anders willen zijn of doen als we achteromkijken op wat achter ons ligt. Maar Jezus was tijdens zijn aardse leven altijd dezelfde, die ene die altijd één was met zichzelf en één met zijn hemelse Vader door wie Hij zich gezonden wist. 

Een van de belangrijkste dogma’s in de Kerk is de belijdenis dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Waarachtig mens, want Hij kon, naast alle andere menselijke behoeften en eigenschappen, net als wij maar op één plek tegelijk zijn. En waarachtig God, want Hij was volledig in eenheid met zijn hemelse Vader in al zijn doen en laten, in heel zijn wezen. Vandaar dat wij ook in het credo zeggen (zingen) ‘Een in wezen met de Vader’.

Maar bij de hemelvaart van onze Heer wordt dit als het ware omgekeerd. Tijdens zijn leven op aarde, vanaf de moederschoot van Maria ging de goddelijkheid van Jezus verhuld in zijn menselijkheid, zijn menselijke lichaam, met zijn beperking van tijd en plaats. En nu, door zijn hemelvaart wordt het menszijn van Jezus opgenomen in God en is Hij niet meer gebonden aan tijd en plaats.

Natuurlijk het is een mysterie, en wie dit goddelijke mysterie helemaal kan doorgronden mag zijn hand opsteken. We brengen dit mysterie stamelend en aarzelend onder woorden. Het mysterie van het geloof dat Jezus nu overal en altijd bij ons is. Nog steeds dezelfde als toen Hij met zijn leerlingen rondtrok, maar nu niet meer gebonden aan tijd of plaats. Oppervlakkig gezien zou je de Hemelvaart van de Heer dus kunnen zien als een soort afscheid, maar het is precies het tegenovergestelde. Jezus is nu op een nieuwe manier bij ons, bij zijn Kerk en bij de mensheid en ook op een nieuwe manier werkzaam in de wereld. En juist omdat Hij als mens lijden en sterven heeft ondergaan is de kennis van dat aspect van het menszijn nu ook volledig ‘bekend’ in de hemel. Jezus weet wat er in de mens omgaat!

En dat is het grote mysterie dat we met Hemelvaartsdag vieren: door zijn afwezigheid is Jezus altijd aanwezig. En altijd als die ene en dezelfde. En wij, wij moeten nu de wereld in, precies zoals Jezus door de Vader gezonden is, worden wij nu gezonden om Jezus te vertegenwoordigen in de wereld. Wij mogen zijn boodschap nu verkondigen. Wij mogen in zijn naam nu goede heilzame daden verrichten. Wij mogen nu als Kerk mensen met God in aanraking brengen, bij Jezus brengen. En diezelfde vreugde die Jezus beleefde doordat Hij mensen mocht vervullen van Gods liefde, mogen wij nu beleven. Datzelfde geluk dat Jezus voelde toen Hij mensen mocht vertellen dat hun zonden waren vergeven en dat zij kinderen van God waren, mogen wij nu voelen als wij mensen omarmen in Gods naam en getuigen mogen zijn van de vergiffenis van hun zonden.

Ons aardse doen en laten wordt zodoende doortrokken van de goddelijke tegenwoordigheid van Jezus. Het kleinste gebaar van liefde en de kleinste vriendelijkheid van ons wordt dan tot een aanraking met God. 

Amen.
© 2021 Sandor Koppers