Home » Preekarchief » preken 2022 » Eucharistie 28 augustus 2022

Eucharistie 28 augustus 2022

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers


Privacyvoorkeur centrum