Eucharistie 2 april 2023 (Palmzondag)

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Collecte Vastenactie 2023
Vastenaktie 2023
Givt collecte app
Kerk Collecte
3x QR

Scan de QR-code in de uw bank-app.

De bank-apps van ASN, ING, SNS, Knab en Bunq maken gebruik van de QR-codes. 

Het werkt niet in de bank-app van RABO- en ABN*AMRO-bank!