Eucharistie 8 januari 2023

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

!! NIEUW !!

3x QR

Scan de QR-code in de uw bank-app.

De bank-apps van ASN, ING, SNS, Knab en Bunq maken gebruik van de QR-codes. 

Het werkt niet in de bank-app van RABO- en ABN*AMRO-bank!