Home » Sacramenten » Catechese voor volwassenen

Catechese voor volwassenen

Volw catDeze werkgroep verzorgt ieder jaar een programma voor vorming en toerusting voor leden van de verschillende werkgroepen en voor belangstellende parochianen. Verschillende avonden of cursussen worden in samenwerking met de PKN-Almere-Stadspoort georganiseerd. Dit alles wordt aangekondigd in Kerkmare of op deze website.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met deze groep. De middagen worden gehouden in Kerkcentrum de Lichtboog en beginnen om 14:00 uur.

De toegang is gratis, maar een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld. 

Themamiddagen
Jaarlijks worden er in De Lichtboog vier themamiddagen georganiseerd rondom een jaarthema. De themamiddagen worden georganiseerd door de Protestantse wijkgemeente Almere StadsPoort en de Rooms-Katholieke Sint-Bonifatius-parochie. De themamiddagen zijn vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. U bent van harte uitgenodigd voor deze themamiddagen!

De themamiddagen vinden plaats op een zaterdagmiddag vanaf 14.00u en duren ongeveer twee uur. De themamiddagen worden gehouden in De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, Almere-Stad.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden wel wordt na afloop een financiële bijdrage gevraagd.

Wilt u komen, maar heeft u geen vervoer? Meld dit bij Laura Stuijfzand, tel. (036) 530 12 87.

Informatie: http://www.pknalmerestadspoort.nl/themamiddagen