Home » Sacramenten » Catechese voor volwassenen

Catechese voor volwassenen

Volw catDeze werkgroep verzorgt ieder jaar een programma voor vorming en toerusting voor leden van de verschillende werkgroepen en voor belangstellende parochianen. Verschillende avonden of cursussen worden in samenwerking met de PKN-Almere-Stadspoort georganiseerd. Dit alles wordt aangekondigd in Kerkmare of op deze website. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met deze groep. De middagen worden gehouden in Kerkcentrum de Lichtboog en beginnen om 14:00 uur. De toegang is gratis, maar een bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld. Nadere informatie treft u aan in de Kerkmare.

De “Oecumenisch Werkgroep Leren van PKN-Almere-Stadspoort en de RK-Parochies Almere” beleggen ook in het seizoen 2016/2017 wederom een aantal themamiddagen. Dit seizoen is gekozen voor het thema: ‘De toekomst van de kerk? De kerk van de toekomst!’ 

De tweede themamiddag wordt gehouden op zaterdag 19 november 2016 in Kerkcentrum De Lichtboog,
Klokkeluiderstraat 10, Almere-Stad.
Aanvang 14:00 uur, einde rond 16:00 uur

Deze middag heeft als onderwerp: “Pionieren, nieuwe wegen zoeken voor de kerk in een veranderende cultuur. “

Toelichting:
Pionieren: nieuwe wegen zoeken voor de kerk in een veranderende cultuur. Veel gemeenten en parochies zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn. Om het zoeken naar nieuwe wegen te stimuleren, bevordert de Protestantse Kerk het ontstaan van pioniersplekken. Een pioniersplek is een experimentele vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Inmiddels zijn er 50 van zulke protestantse pioniersplekken. Bij alle verschillen zijn er twee gemeenschappelijk kenmerken: Pioniersplekken zoeken aansluiting
bij wat lokaal nodig is en wat past bij de mensen. Gemeenschappelijk is ook het verlangen een gemeenschap te bouwen die laat zien dat ook in deze tijd het evangelie van betekenis is voor mens en samenleving, waar mensen samen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.

De sprekers zijn:
Klazien en ds. Pieter ter Veen
Pieter ter Veen is predikant van de Protestantse Kerk. Hij werkte als gemeentepredikant in Beetsterzwaag, Drachten en Etten Leur. Van 1981 tot 1989 werkte hij samen met zijn vrouw Klazien in de stad Palu (op Sulawesi, Indonesië) in een programma voor kerkopbouw. Klazien komt uit het onderwijs. De periode in Indonesië had een diepgaande invloed op hun visie op de rol van de kerk in de samenleving. Na het pensioen van Pieter gingen zij in Almere Poort wonen. Zij zijn daar samen de trekkers van de pioniersplek ‘De Schone Poort’.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden wel wordt na afloop een financiële bijdrage gevraagd.