Home » Sacramenten » Dopen » Dopen Almere Haven

Dopen Almere Haven

Voor de kinderdoop wordt er naar gestreefd het doopsel van twee kinderen te laten samenvallen in een doopviering. Voorafgaand aan de doop van kinderen zijn er twee gesprekken, een met en een zonder pastor. Vanwege het sobere karakter van de Veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, is het een oud gebruik om dan niet te dopen. Op zich genomen kunt u voor de rest van het jaar altijd een doopviering aanvragen. De doopvieringen vinden in principe op een zondag plaats na de oecumenische dienst van 10.30 uur of de katholieke elfuurdienst.

Volwassenen die het doopsel zouden willen ontvangen of ouders die dit voor hun kind vragen, worden verzocht contact op te nemen met de pastor.