Als uw kind wordt geboren, kunt u een geboortekaartje naar de pastor of het parochiebestuur sturen. Op deze manier zijn wij op de hoogte en kunnen wij uw feliciteren met de geboorte van uw kind. Uw kind is dan nog niet ingeschreven in het ledenbestand van de parochie.
Uw kind inschrijven in ons ledenbestand? Klik hier

De viering van de doop
Door de doop wordt het kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Daarom worden er gewoonlijk een aantal kinderen tegelijk gedoopt.
De doop duurt ongeveer 45 minuten. Meestal zijn daarbij (veel) familieleden en vrienden aanwezig. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars en de doopoorkonde mee als herinnering. Traditie is dat het kind op zondag wordt gedoopt. Soms vindt de doop in een speciale viering plaats. Zeven keer per jaar zijn er gemeenschappelijke doopvieringen, vooraf gegaan door een doopgesprek.

Doopgesprek vooraf
De data van het doopgesprek vooraf kunt u vinden in de agenda. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders een informatieboekje. Hieruit kunnen zij een lezing, een gedicht en enkel gebeden kiezen voor de doopplechtigheid. Soms maken ouders zelf een eigen boekje.

De inschrijving
Tijdens de doop wordt het kind in het grote doopboek van de parochie ingeschreven en daarna in het ledenbestand van de parochie als het kind in Zeewolde woont. Bovendien kan de plaats en de doopdatum in het trouwboekje van de ouders worden ingevuld.

Aanmelding
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de doopgroep van Zeewolde.
of met pastor Leferink (036 5310924)