Home » Sacramenten » Eerste Communie » Eerste Communie Zeewolde

Eerste Communie Zeewolde

Als kinderen in groep 4 van de basisscholen zitten worden ze door de werkgroep Eerste Communie uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding. Voor de ouders worden een aantal ouderavonden belegd en de kinderen krijgen catechese, ze bekijken de kerk en komen een paar keer bij elkaar om creatief bezig te zijn met het feest. De ouders hebben thuis hun aandeel in de voorbereiding. De Eerste Communieviering vindt plaats op de 2e zondag na Pasen. Na een voorbereidingstijd van een aantal maanden nemen de kinderen in een feestelijke viering voor de eerste keer deel aan de maaltijd van Jezus Christus. 

Voorbereiding van de Eerste Communie
Als kinderen hun Eerste Communie willen doen, vindt er eerst een voorbereiding plaats vanuit de parochie. Deze voorbereiding wordt verzorgd door een werkgroep van parochianen en de pastor.
De voorbereiding vindt plaats in Open Haven.
Als er een groot aantal kinderen is, worden er twee groepen gevormd.
Voor de kinderen worden er de volgende bijeenkomsten verzorgd:
8 catechesebijeenkomsten van circa 1 uur
1 knutselmiddag van circa 1 uur
1 rondgang met speurtocht door de kerk van circa 1,5 uur
1 broodmaaltijd van circa 1 uur
1 oefenochtend voor het oefenen van de liedjes van circa 1 uur
1 oefenavond voor het oefenen van de Communieviering van circa 1,5 uur
Voor de ouders worden er twee ouderavonden verzorgd. Na de viering van de Eerste Communie sluiten we het project af met een ouder- en kindavond van circa 1 uur. Voor verschillende activiteiten wordt de ouders gevraagd om te helpen.

Projectmap
De voorbereiding vindt plaats aan de hand van een projectmap.
Hierin komen thema’s aan de orde als dopen, bidden en de eucharistie. Deze projectmap nemen de kinderen mee naar huis. Ook krijgen ze opdrachten mee om thuis mee verder te werken. We verwachten dat de ouders samen met hun kinderen aan deze opdrachten werken.

Voorwaarden
Aan de Eerste Communie zijn geen voorwaarden verbonden behalve dan dat het kind gedoopt is. Aan de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het werkboek, de broodmaaltijd en andere kosten die worden gemaakt.
De inschrijving
Na de voorbereiding, de Eerste Communieviering en de afsluitende ouder- en kindavond wordt de datum van de Eerste Communie in het reeds bestaande ledenbestand bijgeschreven.

Aanmelding
Ouders, van kinderen die (als gedoopt) in het parochiebestand staan ingeschreven, krijgen in het najaar een uitnodiging met een aanmeldingsstrook. Deze uitnodiging en aanmeldingsstrook worden ook in het parochieblad en de schoolkranten afgedrukt. Wanneer beide uitnodigingen niet ontvangen worden of u hebt andere vragen kunt u contact opnemen met eerstecommuniegroep@parochiezeewolde.nl

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de pastor@parochiezeewolde.nl of de eerstecommuniegroep@parochiezeewolde.nl