Home » Sacramenten » Vormsel » Vormsel Almere

Vormsel Almere

De voorbereiding op het vormsel voor jongeren wordt gerealiseerd in een driejarig gastouderproject voor 12- tot 15-jarigen. De groepen komen maandelijks thuis bij een gastouderpaar samen. In het eerste jaar staat de ontmoeting in de eigen groep centraal. Tijdens het tweede jaar komen wat steviger onderwerpen aan bod en in het laatste jaar zijn het vooral geloofsonderwerpen, die op het programma staan. Zoveel mogelijk worden zowel de leuke als de serieuze kanten van een thema belicht. Saai is het dus nooit!

Voor deelname vul je het invulformulier in

Informatie Huis Kamer Project (HKP / Vormsel)

Binnen de St. Bonifatiusparochie wordt je als je naar de middelbare school gaat, uitgenodigd mee te doen aan het HuisKamerProject (HKP). Zoals het logo aangeeft, wordt je uitgenodigd in een huiskamer van gastouders die het leuk maar ook belangrijk vinden om samen met jou het geloof te ontdekken. Daarnaast zit in het logo ook de toren van de Lichtboog als teken van relatie met de kerkgemeenschap.

Omdat in deze leeftijdsfase veel ontwikkelingen plaats vinden in je leven willen we je graag kennis laten maken met een groot aantal aspecten van het geloof. Dit ontdekken gebeurd gedurende een periode van 3 jaar naar aanleiding van thema’s, welke door een groep van gastouders is vastgesteld. Wat willen we aan jou overdragen over geloven in deze tijd.

De thema’s sluiten aan bij jou belevingswereld maar dagen ook uit om na te denken over verschillende levensvragen. Wat heeft het geloof voor invloed op ons leven en wat kan de kerk daarin betekenen. Wat heeft de kerk ons te bieden, maar ook, wat bieden wij als parochianen de kerk.

Vaak denken we dat het geloof een zaak is van ieder persoonlijk, maar door samen te komen om over geloofszaken na te denken, kunnen we groeien aan het geloof van elkaar.

Zoals je zult begrijpen is geen enkele groep hetzelfde. Ieder van ons draagt daar z’n steentje aan bij. Zowel jij  als de begeleidende gastouders hebben hun eigen ervaringen met geloven in deze tijd, maar steeds zal de keuze voor het geloof door ieder van ons gemaakt moeten worden. Maar geloven is een werkwoord, wat inhoud dat het ook onderhoud nodig heeft om levend gehouden te worden.

De thema’s sluiten aan bij jou belevingswereld maar dagen ook uit om na te denken over verschillende levensvragen. Wat heeft het geloof voor invloed op ons leven en wat kan de kerk daarin betekenen. Wat heeft de kerk ons te bieden, maar ook, wat bieden wij als parochianen de kerk.

De thema’s sluiten aan bij jou belevingswereld maar dagen ook uit om na te denken over verschillende levensvragen. Wat heeft het geloof voor invloed op ons leven en wat kan de kerk daarin betekenen. Wat heeft de kerk ons te bieden, maar ook, wat bieden wij als parochianen de kerk.

Na deze periode van drie jaar ben je in staat om een wel overwogen keuze voor het Heilig Vormsel te maken.