Home » Sint Martinus

Sint Martinus

Sint Martinus is de patroonheilige van onze parochie. Op 11 november wordt zijn sterfdag gevierd. Van heiligen wordt namelijk altijd de sterfdag en niet de geboortedag herdacht. Deze Martinus (of Maarten) was soldaat, kluizenaar en tenslotte bisschop van Tours (Frankrijk). Na zijn dood werd hij al snel een populaire heilige.

 

De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft een duidelijke christelijke achtergrond.
Het is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Over het leven van Martinus van Tours is vrij veel bekend, omdat zijn vriend Sulplicius Severus geschiedschrijver was. Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de meest bekende verhalen over Sint-Martinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen afgebeeld, bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck. Nadat Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397.