Home » Posts tagged 'Corona'

Tag Archive


aanmelden actie allerzielen bijbel Caritas catechese catechismus city singers collecte Concilie Corona cursus diaconie diner Eerste Communie encycliek Francisicus freedom fusie gebedskaart geloof gerarduskalender gezinsviering Goede Vrijdag heilig hart hemelvaart huwelijk informatie jongeren kerkbouw kersthappening Kerstmis kerstspel koren kruis kruisweg leesrooster lichtboog lichtpuntje Paaswake parochieraad pasen Pinksteren preek Vormsel

Coronaprotocol

  1. Protocol St. Bonifatiusparochie
  2. Lichtboog coronaproof
  3. Factsheet en protocollen Nederlandse bisschoppen over gelovigen, gebouwen en bedienaren
  4. Foto’s stoelenplan de Lichtboog [foto 1] [foto 2]
  5. Stewards gevraagd voor de vieringen in de Lichtboog

PROTOCOL VOOR GELOVIGEN – BEDIENAREN – KERKGEBOUWEN

RICHTLIJNEN RIVM
Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw.
Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van
het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat
moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft
verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden
door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt
een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie schema ‘reserveren en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke
bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige
afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten
geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand,
ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen|
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
http://www.cioweb.nl

CORONAVIRUS
U loopt kans op besmetting door bij een geïnfecteerde persoon in de buurt te komen en doordat hij/zij in uw richting hoest of niest. Men kan het virus ook krijgen door aanraking van een besmet persoon of een besmet voorwerp of oppervlak. Het virus kan op een oppervlak enige tijd blijven voortbestaan.

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de sacramenten.

SECRETARIAAT ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP

Postbus 13049 3507 LA UTRECHT – www.rkkerk.nl
Vragen: mailadres desbetreffende bisdom
Religieuze gemeenschappen: communicatie@knr.nl

LITURGIEVIERING
RESERVEREN-INFORMEREN-PLACERING-AFSTAND-AANTAL-HYGIËNE-COMMUNICATIE-EUCHARISTIE-H.COMMUNIE-DOOPSEL-BIECHT-VORMSEL-SACRAMENT ZIEKEN
GEBED – DEVOTIE
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE-MARIA-HEILIGEN-KAARSEN-PROCESSIE
ANDERE
ACTIVITEITEN
PASTORAAT EN BEZOEK-JEUGDWERK-DIACONAAL WERK-BEDEVAART-VERGADERING

Beperkte openstelling kerkcentrum de Lichtboog

De komende tijd is de Lichtboog op enkele momenten beperkt open om parochianen de gelegenheid te geven een kaarsje op te steken en voor kort gebed in de kerkzaal, dit op aanbeveling van de Bisschoppen (zie We nemen onze verantwoordelijkheid serieus)

Aanstaande zondag, aan het begin van de Goede Week, is de kerk open tussen 12.00 en 15.00 uur. Dan kunt u ook een Palmtakje meenemen, die de avond daarvoor tijdens de internetkerkdienst (19.00 uur via Facebook) gewijd zijn. Ook is er biechtgelegenheid en kunt u gaven voor de plaatselijke Voedselbank (VLA) afgeven. Juist in deze tijd is het belangrijk hulp te bieden aan hen die het zo nodig hebben! Ook op woensdag 8 april tussen 19.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 is de kerk geopend.

Uiteraard gelden wel de algemene beperkende maatregelen, dus: afstand tussen elkaar minimaal 1,5 meter en niet te veel personen tegelijk. Dit houdt in dat u het beste per gezin of huishouden met slechts één iemand naar de kerk kunt komen. Bij de deur staat een vrijwilliger die toezicht houdt op wie er binnen is en op het naleven van de regels.

We denken nog na op een manier om bij ouderen of kwetsbaren het Palmtakje te brengen. Wellicht kunt u ook helpen door een extra takje mee te nemen voor een parochiaan!

We hopen dat we op deze manier, in deze voor iedereen moeilijke, zware en verwarrende tijd, iets voor elkaar kunnen betekenen.

Pastoor Sandor Koppers en, namens de Beheerscommissie, Emiel de Block