Home » Posts tagged 'hemelvaart'

Tag Archive


aanmelden actie allerzielen bedevaart bijbel Caritas catechese catechismus city singers collecte Concilie Corona creatief cursus diaconie diner Eerste Communie encycliek Francisicus freedom fusie gebedskaart geloof gerarduskalender gezinsviering heilig hart hemelvaart huwelijk informatie jongeren jubileum kerkbouw kersthappening Kerstmis kerstspel koren kruis kruisweg leesrooster lichtboog lichtpuntje parochieraad pasen preek Vormsel

Hemelvaart 2020 Gezinsviering

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden en eventuele andere vragen die ze over Hemelvaart hebben naar youth@katholiekalmere.nl te mailen uiterlijk zondag 17 mei. De antwoorden en de vragen nemen we mee in de livestreamviering op Hemelvaartsdag (21 mei 2020).
 

Hemelvaart 2020 start 11.00 uur

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden

Veertig dagen lang hebben de leerlingen Jezus nog gezien. En ook met Hem gesproken. O wat was dat een vreugde. Een grotere vreugde dan toen zij met Hem door het land trokken. Zij hadden Hem immers teruggekregen, toen zij dachten dat Hij dood was. Kon dat maar altijd zo blijven. Altijd!

Maar nee, dat zou toch niet gaan. Zij begrepen dat zij eens afscheid van Hem moesten nemen. Maar zij hoopten toch dat Hij eerst koning op aarde worden zou. Koning over Zijn volk Israël. Dan zou iedereen Hem eer bewijzen en voor Hem knielen. Maar ze durfden er niet met Hem over te spreken. Met elkaar durfden ze dat wel. Misschien begon Jezus er wel zelf op een dag over.

Even leek dat te gebeuren. Zij hielden maaltijd met elkaar. Jezus was er ook bij. Opeens zei Hij:” Jullie moeten allemaal hier in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten tot zal gebeuren wat Ik jullie beloofd heb. Jullie zullen flinke en dappere mannen worden en nergens bang voor zijn. Daar zal Ik voor zorgen. Ik zal jullie kracht geven. De heilige Geest zal over jullie komen.

Toen durfden de leerlingen ook te spreken.“Heer komt dan eindelijk het koninkrijk waar U Koning zult zijn? Mogen wij U dan daarbij helpen? Wanneer komt dat Rijk? Maar op hun vragen kregen ze geen antwoord van Jezus. Hij zei zelfs: “daar hebben jullie niets mee te maken. Dat weet God alleen. Dat jullie flink en dapper moeten zijn, ook als Ik niet meer bij jullie ben, dáár komt het op aan! Ik ben jullie Koning al. Het is alleen nog niet te zien.”

Na de maaltijd nam Jezus zijn leerlingen mee naar de Olijfberg. Op de top gekomen bleef Hij staan. “Nu ga ik van jullie weg, maar jullie moeten alle mensen van Mij vertellen,”zei Hij. Toen kwam er een grote wolk aandrijven. In die wolk verdween Jezus als in de mist. Zijn leerlingen zagen Hem niet meer. Zij begrepen dat Hij met die wolk naar de Hemel ging. Dicht bij elkaar keken ze  bedroefd de grote witte wolk na.

Opeens stonden er twee mannen in witte kleren voor hen. Dat waren engelen. “Wat staan jullie daar naar de Hemel te staren?, “ vroegen de engelen. “Jezus die nu niet meer bij jullie is, zal eens op dezelfde manier terugkomen.” Dat was een heerlijke boodschap.

Maar de leerlingen waren toch teleurgesteld. Zij zouden een kracht ontvangen, de heilige Geest zal over hun komen. Maar ze voelden nog niets. Het waren nog geen dappere en flinke mannen die naar Jeruzalem terugkeerden. Zij waren bang en bedroefd omdat Jezus van hen was weggegaan. “Wij zullen nooit kunnen doen wat Hij ons gevraagd heeft, was Hij nog maar bij ons.”dachten ze.

Nu je het verhaal van Hemelvaart gelezen hebt kun je de volgende vragen beantwoorden. Misschien heb je zelf ook nog wel vragen over het verhaal van Hemelvaart. Stuur je antwoorden en eventuele vragen naar: youth@katholiekalmere.nl. Jullie antwoorden en vragen nemen we mee in de gezinsviering op Hemelvaart. Kijk je dan ook naar de livestream op 21 mei om 11.00 uur?

  1. Wat doet Jezus nu in de Hemel?
  2. Welke opdracht kregen zijn leerlingen?
  3. Wat heeft Hij aan zijn leerlingen beloofd?

Welkom

bij de Sint Bonifatiusparochie in Almere.

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Laatste Nieuws voor ONZE PAROCHIANEN  

Overal worden hartverwarmende initiatieven genomen om in de huidige noodsituatie iets voor onze medemens te kunnen betekenen.

Lees hiervoor het laatste nieuws over de Corona pandemie.

Nieuwsbrief 1 Pandemie PCI Almere (25-3-2020)
Nieuwsbrief 2 Communicatie Parochie Pastoor S. Koppers (25-3-2020)

Sint Bonifatiusparochie

Actiekrant april 2020

Het kerkblad SamenKerk van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, verschijnt met ingang van 4 april digitaal.

Actiekrant november 2019
Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sander Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

Pastor Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924

Kerkbalans 2019