Home » Posts tagged 'huwelijk'

Tag Archive


aanmelden actie allerzielen bijbel Caritas catechese catechismus city singers collecte Concilie Corona cursus diaconie diner Eerste Communie encycliek Francisicus freedom fusie gebedskaart geloof gerarduskalender gezinsviering Goede Vrijdag heilig hart hemelvaart huwelijk informatie jongeren kerkbouw kersthappening Kerstmis kerstspel koren kruis kruisweg leesrooster lichtboog lichtpuntje Paaswake parochieraad pasen Pinksteren preek Vormsel

Welkom

Parochie Sint Bonifatius Almere.

Week van het gebed
Livestream wo. 20 januari
19.00 uur

Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sander Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

(Emeritus) pastor
Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924

Actiekrant april 2020
Actiekrant nov.ber 2019

Het kerkblad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Kosten Sacramenten

Beste parochianen,

Het parochiebestuur besloten de volgende afspraken voor de kerkcentra (De Lichtboog en Goede Rede) met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn. 

Sacrament van de doop
Voor het houden van een doopplechtigheid wordt aan de doopouders/verzorgers voor elke dopeling een bedrag van € 35,=(vijfendertig euro) in rekening gebracht. In deze kosten zijn begrepen het honorarium van de pastor en de koster, het gebruik van de kerk, een doopakte en een doopkaars.

Sacrament van de eerste communie
Er wordt een bedrag van € 50,= per eerste communicant aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt. Voor elk volgende kind, in hetzelfde jaar, uit het gezin bedragen de kosten € 40,=.

Sacrament van het vormsel
Er wordt een zodanig bedrag per vormeling aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt.

Sacrament van het huwelijk
Voor het houden van een huwelijksplechtigheid wordt aan het bruidspaar een bedrag van € 600,= (zeshonderd euro) in rekening gebracht. Hierin zijn begrepen het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, een huwelijkskaars en de bloemversiering.
Als het huwelijk plaats vindt buiten de parochie en u de pasto(o)r vraagt voor een huwelijksvoorbereiding wordt een bedrag van € 250,= ( tweehonderdvijftig euro) inrekening gebracht.

Uitvaartplechtigheid
Aan de opdrachtgever van de uitvaartplechtigheid (nabestaanden of uitvaartonderneming) wordt voor het houden van deze plechtigheid in één van onze kerkcentra een bedrag van € 600,= (zeshonderd euro) in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, de bloemversiering en – in geval van een begrafenis – de zegening van het graf.
Het behoort tot de mogelijkheden om te kiezen voor een plechtigheid in de aula van een mortuarium of crematorium binnen de gemeentegrenzen van Almere. De kosten hiervoor bedragen € 400,= (vierhonderd euro)- In dit bedrag zijn uitdrukkelijk niet de kosten begrepen die in rekening worden gebracht door derden (uitvaartverzorging, crematorium/begraafplaats).

De bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur en gelden vanaf 1 februari 2020.

Huwelijk

Voor een kerkelijke huwelijksviering kunt u zich wenden tot de past(o)or.
In enkele gesprekken wordt dan ingegaan op de betekenis van deze stap voor het bruidspaar.
Tevens wordt de viering voorbereid.
Aanmelding liefst minimaal een halfjaar van tevoren.

Als jullie willen gaan trouwen, neem dan contact op met de past(o)or.
Aanmelden bij de parochieadministratie