Home » Posts tagged 'kerkbouw'

Tag Archive


actie allerzielen bijbel Caritas city singers diaconie evenement gezinsviering giften huwelijk informatie kerkbouw kersthappening Kerstmis leesrooster lichtpuntje luminoso pasto(o)r preek Vormsel welkom werkgroep Zr. Corliesfonds

Eerste paal beschilderd

Kinderen hebben vandaag met hun ouders de eerste heipaal van onze nieuwe R.-K. kerk beschilderd.
Om 14.00 uur werd de heipaal in het zonnetje versierd met tekeningen en namen van de kinderen.
Foto’s van deze activiteit zijn te bekijken op http://img.gg/dWE9DmR

Op woensdag 22 mei om 15.00 uur wordt de beschilderde heipaal in de grond geslagen. Iedereen is welkom. De bouwlocatie is bereikbaar vanaf de Youri Egorovweg,

 

Voor uw veiligheid: Blijf achter de hekken!!

Aannemings-overeenkomst getekend

We hebben er lang naar uitgekeken: de officiële ondertekening van de aannemingsovereenkomst met het bouwbedrijf Ubink Bouw Almere.

Doordat ik eind december meedeelde dat er een ‘voorlopige overeenkomst tot bouw’ was afgesloten, was het mijn inschatting dat we binnen een paar weken een handtekening konden zetten. Dit was duidelijk een gevalletje van onderschatting van mijn kant: er zitten heel wat haken en ogen aan het sluiten van een goed aannemingscontract. Het bisdom adviseerde ons om een gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm te nemen dat een verantwoord uitgangspunt zou kunnen realiseren om de bouw juridisch goed te regelen.

Kortom, er is heel wat onderhandeld door de parochie, vooral door onze bouwkundige en vertegenwoordigers van Ubink. Deze periode nam ruim twee maanden in beslag. Het resulteerde in een overeenkomst, waaronder beide partijen op 6 maart op ons parochiekantoor hun handtekening konden en wilden zetten. Vanzelfsprekend was het bisdom zeer intensief betrokken bij de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst met Ubink. Maar de handtekeningen van de pastoor en de secretaris van een parochiebestuur hebben pas rechtskracht als het bisdom deze overeenkomst heeft goedgekeurd. De overeenkomst op 6 maart was daarom ‘onder voorbehoud van bisschoppelijke machtiging’. Dit is een heel logische en goede procedure, namelijk om te voorkomen dat parochies in de persoon van een pastoor en secretaris grote uitgaven doen zonder dat deskundige buitenstaanders controle daarover kunnen uitoefenen.

In onze kerk ligt deze controle op bisdomniveau. Elk bisdom is volgens het canonieke recht verplicht een zogenoemde Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) op te richten, bestaande uit deskundige personen die namens en voor de diocesane bisschop zijn controlewerkzaamheden uitoefenen en de econoom van het bisdom adviseren bij de uitoefening van zijn taak.

Op 14 maart 2019 is de bisschoppelijke machtiging voor de bouw afgegeven.
De gemeente moet nu de grond bouwrijp maken om de eerste paal te kunnen slaan.

Pastoor S. Koppers

Stand van zaken bouw kerk (April 2018)

Pastoor Sandor Koppers

In mijn begeleidende brief bij de Actie Kerkbalans verwoordde ik al dat 2018 een belangrijk jaar wordt. Achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan het realiseren van onze bouwplannen. liet ingenieursbureau RHDHV is druk in overleg met de gemeente Almere over de omgevingsvergunning. Zodra deze bouwvergunning er is kunnen we met de bouw beginnen. Dat wil zeggen dan kunnen we gaan zoeken naar een aannemer. Tot op heden is elke planning voorbarig gebleken. Er valt daarom weinig zinnigs te zeggen over het moment waarop de eerste paal de grond in gaat. Laten we hopen dat dit nog voor deze zomer gebeurt. Het blijft afwachten.

Er wordt ontzettend hard gewerkt. We hebben intensief overleg met de ontwerper van het altaar, het tabernakel en de andere liturgische meubelstukken en voorwerpen. De ontwerper, frater Leo Disch uit de abdij St. Benedictusberg te Vaals, is zeer bekend met de principes van de Bossche School. De ontwerpen die hij ons tot nu toe liet zien, zijn zeer indrukwekkend en fraai. Nu zijn wij in afwachting van een eerste kostenraming voor de ontwerpen.

Bij de aftrap van de laatste fase van de planontwikkeling in september vorig jaar hebben wij ook het startsein gegeven van de zogenaamde € 250-actie. Het bisdom heeft weliswaar zijn financiële goedkeuring gegeven aan de bouwplannen, maar vindt dat van de parochie ook een extra inspanning mag worden verwacht voor de inrichting van de nieuwe kerk. En daar zijn wij het mee eens. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ook gaat lukken. Bij de vorige € 250-actie was de filosofie dat als 400 parochianen/deelnemen elk € 250 doneren, dat we dan de benodigde € 100.000 bereiken. Toen leverde de actie in totaal € 120.000 op! Steeds meer mensen worden enthousiast! Waaruit dat blijkt?

Op 1 maart 2018 was de stand € 55.000.

In amper vijf maanden is dus al meer dan de helft van het beoogde bedrag binnengekomen. Een geweldige opsteker en een groot teken van vertrouwen van talloze parochianen.

En als u (nog) een gift wilt doen, dan kunt u deze overmaken op
IBAN: NL70 INGB 0005 594981ten name van: Fonds kerkbouw R.-K. kerk Almere
onder vermelding van: nieuwe kerk.

U kunt gebruik maken van een schenking bij onderhandse akte. Een schenking bij onderhandse akte is een periodieke vaste gift aan de parochie met een looptijd van minimaal vijf jaar, die u met de parochie schriftelijk vastlegt. Het voordeel van een dergelijke schenking is dat zij fiscaal zeer aantrek¬kelijk is. U kunt afhankelijk van uw inkomen tot 52% van uw gift van de belastingdienst terugkrij¬gen, omdat de bouw van de nieuwe kerk door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI. Bij tussen¬tijds overlijden, faillissement of arbeidsongeschikt¬heid kan de schenking gestopt worden. Het is merkwaardig dat verhoudingsgewijs weinig mensen hiervan gebruik maken. Daarom breng ik het nog maar eens onder de aandacht. U kunt vla het parochiekantoor de benodigde formulieren verkrijgen.

Er komen steeds meer seinen op groen te staan. En velen zien hoopvol uit naar het moment van het slaan van de eerste paal. Zodra dat gebeurt. kunnen we daadwerkelijk beginnen met het aftellen. Ik kan haast niet wachten opdat moment!