Home » Posts tagged 'Kerstmis'

Tag Archive


aanmelden actie allerzielen bijbel Caritas catechese catechismus city singers collecte Concilie Corona cursus diaconie diner Eerste Communie encycliek Francisicus freedom fusie gebedskaart geloof gerarduskalender gezinsviering Goede Vrijdag heilig hart hemelvaart huwelijk informatie jongeren kerkbouw kersthappening Kerstmis kerstspel koren kruis kruisweg leesrooster lichtboog lichtpuntje Paaswake parochieraad pasen Pinksteren preek Vormsel

Overweging hoogfeest van Kerstmis 2020

De gelijkenis die Jezus vandaag vertelt is behoorlijk verontrustend.

25-12-2020

Schriftlezingen: Jes. 52,7-10; Hebr. 1,1-6 en Joh. 1,1-18)

Van oudsher is Kerstmis een ijkpunt op de kalender en een baken van hoop. ‘Met Kerstmis zijn we weer thuis’, meenden de soldaten die in augustus 1914 overal in Europa ten strijde trokken. ‘Met Kerstmis zijn we bevrijd’, hielden de mensen in bezet Nederland elkaar in het najaar van 1944 voor. ‘Met Kerstmis zal alles weer normaal zijn’, hoopten we toen corona Pasen ontwrichtte en de zomervakantie overschaduwde.

Het heeft niet zo mogen zijn. In 1914 noch in 1944 en ook niet in 2020. Vorige week maandag maakte premier Rutte in een indrukwekkende toespraak vanuit het Torentje bekend dat Nederland vijf weken volledig in lockdown ging. Alle niet-noodzakelijke winkels moesten dicht, scholen moesten dicht, openbaar vervoer moest verminderd worden, de mensen moesten thuis gaan werken. Zeker tot 19 januari. En nu is het 24 december en vieren we toch Kerstmis. Want wij zijn gehecht aan Kerstmis. Deze gehechtheid laat zich niet beteugelen door een pandemie, door een dictatoriaal regime of door oorlogsomstandigheden. Kerstmis moet gevierd worden. Hoe dan ook. Zo dwongen Duitse en geallieerde soldaten in 1914 aan het westelijk front een kerstbestand af en sindsdien gaan er verhalen rond dat in die nacht van 24 december 1914 Stille Nacht door Duitse soldaten werd gezongen en antwoordden even verderop Engelse soldaten met Silent Night. Er zouden geschenken zijn uitgewisseld en zelfs gevoetbald zijn, waarbij ook toen al de Duitsers wonnen. Meerdere dictators hebben ook geprobeerd om Kerstmis de nek om te draaien, maar dat is nooit gelukt En dat gaat ook nu niet lukken! Want hoewel we volle kerken en samenkomsten dit jaar moeten missen, vindt het ware kerstfeest in ons hart plaats en die viering kan wel doorgaan. Het wordt dus toch Kerstmis!

En misschien hebt u elkaar gisterenavond al een zalig Kerstfeest toegewenst. Sommigen zullen bij dat ouderwetse woordje zalig misschien hebben gedacht aan de kerstkalkoen die toen of die vanavond op de dinertafel staat, maar dat is toch niet helemaal de betekenis van dit woordje zalig. Nee, zalig slaat hier op de wens dat dit kerstfeest ons goed mag doen en een bron van vreugde en blijheid mag zijn op weg naar de echte zaligheid, het eeuwig geluk bij God.

Op deze kerstochtend hoorden we in het evangelie over licht en donker en over het woord van God dat vlees is geworden. Licht en donker: o zo herkenbaar. Deze hele corona-ellende komt onze neus uit. Een en al donkerheid en duisternis. En dan weten we natuurlijk ook dat het voor sommige mensen nog moeilijker is omdat zij financieel aan de grond zitten, of ernstig ziek zijn of dit jaar voor het eerst Kerst moeten vieren zonder hun dierbare overledene. Vorig jaar was hij of zij er nog. Nu dit jaar voor het eerst niet. Dat maakt het kerstfeest moeilijk.

In de nachtmis heeft het kerstverhaal geklonken over keizer Augustus die een volkstelling liet houden over de mensen in heel zijn rijk en dus ook in Bethlehem. En dus stond het reisverhaal centraal en het geboorteverhaal in een stal en kribbe met engelen en herders. Vandaag gaat het meer over de betekenis van dit alles: ‘Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld, maar de wereld erkende Hem niet’. Dat schreef de evangelist omdat hij wist hoe het met dat Licht afliep en hoe de situatie later is gelopen. Toen het leven van veel mensen leek op een woelige zee in een maanloze nacht. Als alles duister is en je geen uitzicht hebt en het niet meer ziet zitten, als er weinig steun is van anderen, kan het duister weleens erg donker zijn.

Tegen die achtergrond spreekt Johannes de evangelist toch over een licht dat in de duisternis schijnt. Een geestelijk licht dat iedere mens verlicht. Dat licht is vaak klein en nietig, het moet gezocht worden zoals het Kind van Bethlehem gezocht moest worden, maar als wij dat doen, te midden van alle duisternis de lichtpuntjes zoeken en daarin Hem aanvaarden, al is Hij nog zo klein dat zal dat licht ons dragen, ons verwarmen, uitzicht bieden en ons uiteindelijk de heerlijkheid laten zien waarin God leeft.

Ja, het licht is klein en onze wereld heeft veel problemen, maar richt je op het goede en het mooie dat van God komt en vertrouw dat dit zál overwinnen. Let niet te zeer op de macht van het kwaad, laat je niet van de wijs brengen of in paniek brengen, alles wat machtig en groot was gaat uiteindelijk voorbij. Het licht in de wereld en in ons eigen leven zijn vaak lichtpuntjes in een zee van duisternis, maar wie ze voor ogen houdt, zal door dat licht worden verlicht. En vaak is er maar een beetje licht in de wereld of in ons leven, geen zeeën van licht. Zo is God zelf in deze wereld gekomen door de geboorte van dit Kind, als een klein lichtpunt in een verborgen hoekje van de aarde.

Maar wie het licht van Kerstsmis ziet wordt er vaak meer door aangesproken dan door het stralend licht van Pasen, omdat ons leven ook vaak zo is: we leven met een beetje licht. Maar dit beetje licht is het begin en Pasen is de belofte, de toekomst. En hoe weerloos en klein ook, dit licht zal overwinnen.
Zalig Kerstfeest.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers

Overweging gezinsviering Kerstmis 2020

Dit jaar 2020 is wel het bijzonderste en moeilijkste jaar dat we ooit hebben meegemaakt.

24-12-2020

Schriftlezingen: Lc. 2,1-14
Dit jaar 2020 is wel het bijzonderste en moeilijkste jaar dat we ooit hebben meegemaakt. Al vanaf maart is het corona, corona en nog eens corona. Het komt onze neus uit! We willen eindelijk wel weer eens normaal kunnen doen, hè. Toen het maart werd en later april toen dachten we: oh, met Kerstmis zal alles wel voorbij zijn. Dan zal corona wel over zijn. Maar niets hoor, corona is er nog steeds. En we moeten er nog steeds rekening mee houden. Maar ja, het is niet anders. Soms zijn er gewoon dingen in het leven waar je rekening mee moet houden. Daar kun je niet omheen. Die zijn er gewoon. En dan moet je er maar het beste van maken.

Wat denk je dat Jozef en Maria er plezier in hadden dat zij niet terecht konden in de herberg? Daar waren zij vast en zeker ook boos over. Hoe kon die herbergier dat nou doen? Een hoogzwangere vrouw en haar man niet binnen laten? Ja, ze mochten in een tochtige stal gaan zitten. Daar hadden ze wat warmte van een os en van het ezeltje er lag wat stro, maar om nou te zeggen ‘luxe en comfortabel’, nee.

Nu wisten Maria en Jozef dat ze een bijzonder kindje zouden krijgen. Dat bleek wel uit het bezoek van de engel Gabriël aan Maria en wat die engel toen aan Maria vertelde. Maar ja, dat was al zowat negen maanden geleden en sindsdien was er zoveel gebeurd. Ze moesten op reis voor een of andere stomme volkstelling en dus waren zij nu in Bethlehem aangekomen. En nu zou Maria moeder worden. Maar onder deze omstandigheden? Ja, onder die omstandigheden! Want wat had de engel Gabriël ook al weer gezegd over het kindje? Het kindje zou de Zoon van de Allerhoogste God zijn en ze moest Hem Jezus noemen, want God zou zijn volk gaan redden en Hij zou met de mensen zijn. Voor altijd.

God zou met de mensen zijn, dat wil zeggen zijn Zoon Jezus zou met de mensen zijn. En hoe leven de meeste mensen? In mooie huizen en liggend in warme bedjes? Nou, veel mensen wonen inderdaad fijn, maar de meeste mensen op de wereld wonen helemaal niet fijn. Die wonen in een sloppenwijk onder een dak van golfplaten en in een huisje met muizen en ratten en ander ongedierte. Zo leven helaas de meeste mensen! En Jezus? Jezus werd ook in zo’n krot geboren, armoedig en vochtig en vies. Want God zou toch met de mensen zijn. Nou, dat zie je hier.

Ja, gelukkig wonen wij best wel redelijk. Daar hebben wij niets over te klagen. En wat dat betreft kunnen wij ons huis maar moeilijk vergelijken met de stal van Bethlehem. Maar wat betreft het gedrag van die andere hoofdpersoon in ons verhaal zijn er misschien wel overeenkomsten. Want wat had hij het druk, hè, die herbergier. Hij had het zo druk dat hij geen oog had voor wat werkelijk gebeurde en wat werkelijk belangrijk was. Hij gaf iedereen een grauw en een snauw en werd met het uur chagrijniger. Bij hem was letterlijk en figuurlijk geen plaats voor Jezus. Hij was te druk met andere zaken.

Misschien dat veel mensen in het Westen ook wel eens te veel bezig zijn met andere zaken. Dingen waarvan zij denken dat ze belangrijk zijn, maar dat niet zijn. Ze maken zich druk over geld en over hun carrière, ze maken zich druk over welk type auto ze kopen of welke game ze willen hebben. Allemaal belangrijk ongetwijfeld, maar geloof me er zijn in het leven echt belangrijkere dingen. Maar het gevolg is wel dat er ook steeds minder mensen zijn die geïnteresseerd zijn in Jezus. Die zetten Jezus dus maar in de hoek van hun leven, net als de herbergier dat letterlijk zo deed. Niet belangrijk en als ik Hem nodig heb dan weet ik Hem wel te vinden, redeneren ze. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. God is onder ons gekomen voor ons allemaal. Niet alleen voor de arme mensen, maar ook voor de iets minder arme mensen en voor de rijke mensen. Voor iedereen dus.

Nu midden in deze corona ontdekken veel mensen weer een beetje waar het werkelijk om draait, namelijk om gezondheid en liefde en vrede en gerechtigheid. Dat zijn de dingen die echt belangrijk zijn. En wie heeft ons voorgedaan hoe zij liefde en vrede en gerechtigheid kunnen bereiken? Jezus! Hij heeft ons laten zien waar het werkelijk om draait en wat werkelijk belangrijk is.

Zullen we bij onze nieuwe voornemens weer eens voornemen om daar meer aan te werken? En bidden wij tot Jezus om kracht om dat ook werkelijk te kunnen doen. Wie weet gaat er nu toch iets veranderen.
Zalig Kerstfeest. Amen.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers

Eucharistie 25 december 2020 (1e kerstdag)

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers