Home » Actualiteit » Uitnodiging Parochieraad
 

Uitnodiging Parochieraad

De afgelopen maanden is het stil geweest rond  de informatievoorziening over de bouw van de nieuwe kerk. In toenemende mate hebben velen van u aan de leden van de bouwcommissie vragen gesteld over de voortgang van het bouwproces. Op die vragen was geruime tijd geen helder of eenduidig antwoord te geven. Reden daarvoor was dat de bouwcommissie heeft moeten werken tegen de achtergrond van gewijzigde voorwaarden en de consequenties daarvan voor de voortgang van het bouwproces. Ook voor de bouwcommissie heeft hierover enige tijd onduidelijkheid bestaan, waardoor wij u als parochiaan ook niet goed en adequaat konden informeren.

Die duidelijkheid is er nu wel. Daarom wil de bouwcommissie de parochiegemeenschap weer  goed bijpraten over de stand van zaken. In eerste instantie zullen wij dat doen in een parochieraad, die zal plaatsvinden op:

donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur

in kerkcentrum de Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, 1315 EJ Almere

Agenda:

– Welkomswoord
– Bouwplannen en schetsontwerp
– Start € 250,- actie
– Mededelingen
– Sluiting

Tijdens deze avond zal de bouwcommissie de voortgang met u bespreken, haar inzichten met u delen over het ontwerp, aspecten van inrichting, de bouwstijl, financiële randvoorwaarden etc. Uiteraard wordt u ruim de gelegenheid geboden uw vragen aan de bouwcommissie te stellen.

Wij hopen dat u met velen op deze avond aanwezig zult zijn.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de bouwcommissie,

Gerard van der Lee.