Home » Uitvaart

Uitvaart

Voor een kerkelijk uitvaart kunt u zich wenden tot het de administratie van de parochie, telefoon 036-7857046.
De uitvaart kan plaatsvinden vanuit een kerkcentrum, de aula van de begraafplaats of crematorium.
Daarbij kan de pastor, maar ook een daartoe opgeleide parochiaan, voorgaan in de viering en/of gebed.