Vastenaktie 2023

Van 22 februari tot 9 april 2023


Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van ‘migratie’, oftewel: van mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. Sommigen doen dat voor tijdelijk, anderen willen elders een heel nieuw leven opbouwen. Sommigen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zijn oog op de kostbare grond waar ze leven heeft laten vallen. Anderen vertrekken in de hoop op
een beter inkomen of een beter leven in de grote stad of in een ander land.
Mensen die hun thuis verlaten moeten elders een nieuw bestaan opbouwen. Ze moeten woonruimte vinden, een stukje land om groente te verbouwen, een baan zoeken, een opleiding volgen. Als ze uiteindelijk terug- keren naar hun oorspronkelijke woonplaats geldt hetzelfde, want de situatie is niet meer dezelfde als toen ze vertrokken. Misschien wonen er andere mensen in hun huis, hebben buren zich kostbare grond toegeëigend of is er gewoon niets meer om naar terug te keren. Er is ook een grote groep mensen die ‘vrijwil- lig’ kiest om ergens anders werk te zoeken. Sommigen blijven in eigen land, anderen trekken naar het buitenland.

De cijfers
In mei 2022 waren meer dan honderd miljoen mensen wereldwijd op de vlucht voor geweld, natuurrampen of honger in eigen land of daarbuiten. Het is het hoogste aantal sinds WOII en het is exclusief de mensen die vrij
willig op zoek gaan naar een beter bestaan elders op de wereld om te ontsnappen aan honger, armoede of klimaatuitdagingen. Het is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2011, toen er iets minder dan 40 miljoen vluchtelingen waren.

Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die direct of indirect te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoor- beeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemden, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Hoe kunt u helpen?
Ook onze parochie wil een bijdrage leveren aan deze bisschoppelijke collecte. Via de bijgaande QR-code kunt u geld overmaken naar de vastenactie. Scan de code met uw telefoon. Ook kunt u door overmaking per giro een bijdrage leveren. Doet u dat bij voorkeur naar onze eigen parochie

Bankrekening:
NL16RABO 0301 0393 64
t.n.v.: RK Parochie Bonifatius.
onder vermelding van ‘Vastenactie’. |
   of….

Collecte Vastenactie 2023
Vastenaktie 2013

Klik of scan de QR-code voor uw donatie