Home » Vieringen in de goede week en Pasen

Vieringen in de goede week en Pasen

PALMZONDAGVIERINGEN:

Zaterdagavond 27 maart om 19.00 uur: palmzondagviering met palmwijding en uitdelen palmtakken en het voorlezen van het passieverhaal.
Deze viering wordt gestreamd.

Zondagmorgen 28 maart om 10.00 uur: gezinsviering met palmwijding en uitdelen palmtakken. Aan deze viering doet basisschool De Pirouette mee.
Deze viering wordt gestreamd.
N.B. NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER VAN 11.30 TOT 12.30 UUR MOGELIJKHEID OM PALMTAKJES OP TE HALEN

Zondagmiddag 28 maart om 13.00 uur: gezinsviering met palmwijding en uitdelen palmtakken. Aan deze viering doet basisschool Crescendo mee.
N.B. NA AFLOOP VAN DEZE VIERING IS ER VAN 14.00 TOT 15.00 UUR MOGELIJKHEID OM PALMTAKJES OP TE HALEN.

Dinsdagmiddag 30 maart om 16.30 uur: rozenkransgebed met aansluitend om 17.00 uur vespers en eucharistieviering

PAASTRIDUÜM:

WITTE DONDERDAG 1 APRIL OM 19.00 UUR: Plechtige Witte Donderdagviering waarin wij de instelling van de H. Eucharistie en het priesterschap herdenken en vieren.
Deze viering wordt gestreamd.

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL OM 15.00 UUR: Kruisweg met cantors van het Laetarekoor
Deze viering wordt gestreamd. Er wordt tevens een kinderkruisweg gestreamd.

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL OM 19.00 UUR: Kruisweg met enkele cantors

PAASWAKE 3 APRIL OM 18.00 UUR: Plechtige wake bij het graf van onze Heer Jezus Christus waarin we de grote bevrijdingsverhalen uit de H. Schrift lezen en waarin het Paasevangelie klinkt.
In deze viering ontvangen drie jongeren het sacrament van het Vormsel.
Deze viering wordt gestreamd en cantors van de City Singers ondersteunen de viering.

Zondag 3 april HOOGFEEST VAN PASEN OM 10.00 UUR: Plechtige gezinsviering waarin we het Paasevangelie lezen en de H. Eucharistie vieren.
Deze viering wordt gestreamd.

Zondag 3 april HOOGFEEST VAN PASEN OM 13.00 UUR: Plechtige Paasviering met cantors van Vocalise.

TWEEDE PAASDAG 5 APRIL OM 10.00 EN 13.00 UUR: Plechtige eucharistieviering met enkele cantors

EUCHARISTIEVIERINGEN 10 EN 11 APRIL:

Zaterdagavond 10 april om 19.00 uur: eucharistieviering met enkele cantors.
Deze viering wordt gestreamd.

Eucharistieviering 11 april om 10.00 uur en 13.00 uur: eucharistieviering met enkele cantors.

N.B. VOOR ALLE VIERINGEN MOET U ZICH VIA ONZE WEBSITE AANMELDEN. MELD U ZICH ALSTUBLIEFT VOOR EEN VIERING AAN OM MEER PAROCHIANEN DE KANS TE GEVEN OM EEN VIERING BIJ TE WONEN!

https://katholiekalmere.nl