Home » Vieringen in Almere » Creche Almere Haven

Creche Almere Haven

Tijdens elke viering is er opvang geregeld voor kinderen, die nog niet de basisschool bezoeken (Kerkcentrum Goede Rede, zaal 4).

In de zomervakantie is er niet altijd vraag naar crèche-opvang en zijn er moeilijk vrijwilligers in te plannen. Dan kunnen er een paar zondagen zonder crèche zijn.