Home » Vieringen in Almere » Jeugdkerk Almere Haven

Jeugdkerk Almere Haven

Voor 12 tot 16-jarigen is er tijdens de gehele dienst van 11.00 uur gelegenheid, om met leeftijdgenoten o.l.v. een volwassene van gedachten te wisselen over het thema van de evangelielezing van die betreffende zondag in de jeugdruimte Amicitia, de zaal naast de bar in de hal. Deze groep komt dus niet in de gewone viering!

Tijdens vakanties en oecumenische diensten is er geen jeugdkerk.


Privacyvoorkeur centrum