Home » Vieringen in Almere » Kinderkerk Almere Haven

Kinderkerk Almere Haven

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd bestaat de mogelijkheid om een op hen aangepaste woorddienst te bezoeken. Na bet aansteken van de paaskaars gaan zij naar een eigen ruimte en komen aan bet begin van de tafeldienst weer terug met hun verhaal en een eigen gebed.