Home » Vieringen in Almere » Koren » Bonifatiuskoor

Bonifatiuskoor

Het Bonifatiuskoor is het parochiekoor van Almere Haven en repeteert op dinsdagavond van 20.15 tot 22.00 uur in Kerkcentrum ‘Goede Rede’ te Almere-Haven. In sommige oecumenische diensten zingt het koor samen met de Cantorij van de S.O.W.-gemeente. Deze repetitie is op donderdagavond van 20.15 tot 22.00 uur in Kerkcentrum ‘Goede Rede’ te Almere-Haven.