Home » Vieringen in Almere » Koren » Laetarekoor

Laetarekoor

Het “Laetarekoor” verzorgt voornamelijk de diensten bij rouwen en trouwen. Af en toe ook een dienst op zaterdag of zondag. Dit koor repeteert op donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Informatie : laetarekoor@katholiekalmere.nl

Privacyvoorkeur centrum