Home » Vieringen in Almere » Koren » Vocalise

Vocalise

“Vocalise” is een gemengd koor dat bestaat uit ongeveer 20 leden.
Wij repeteren in kerkcentrum De Drieklank in Almere Buiten op de dinsdagavond van 20:15 tot 22:15 uur. 

Regelmatig verzorgen wij vieringen in verschillende kerken, zoals De Lichtboog in Almere Stad, De Goede Rede in Almere Haven, De Drieklank in Almere Buiten en Open Haven in Zeewolde.
Het repertoire bestaat uit Nederlandse, Engelstalige en Latijnse liederen.

Houd je van zingen? Je bent van harte welkom om te kijken bij één van onze repetities!

Informatie: vocalise.almere@gmail.com