Home » Vieringen in Almere » Vieringen in Buitenhaeghe

Vieringen in Buitenhaeghe

Elke eerste woensdag van de maand, steeds om 10.00 uur zullen we in deze restaurantruimte samen komen.
Iedereen is in deze viering van harte welkom.
Voorganger: pastor Raymond Maas