Home » Welkom » Sacramenten » Huwelijk

Huwelijk

kerk---huwelijk-7098Voor een kerkelijke huwelijksviering kunt u zich wenden tot de pastor. In enkele gesprekken wordt dan ingegaan op de betekenis van deze stap voor het bruidspaar. Tevens wordt de viering voorbereid. Aanmelding liefst minimaal een halfjaar van tevoren.

Wie wil gaan trouwen kan contact opnemen met de pastor. Zie hiervoor de contactgegevens van de diverse parochies.