Aanbidding en Meditatie in de 40-dagentijd

Deze korte vieringen kunt u ook volgen middels de livestream

In deze 40-dagentijd leven we toe naar het Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. Feest van nieuw leven, een feest in de lente. Het nieuwe leven is er niet zomaar. Daar gaat een kale winter aan vooraf. Je ervaart het nieuwe leven des te intenser als je je bezint op wat er in jouw dagelijks leven speelt. Tijd vrijmaken voor even helemaal niets doen, voor stilte, voor meditatie en ontspanning in de natuur helpt je om bij jezelf te komen. Je krijgt ruimte om te verkennen wat er voor jou nou echt toe doet in je dagelijks leven.

Wat is dat aanbidding en hoe doe je dat? De Eucharistische Aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk rond de uitstelling van het Allerheiligste. Hierbij wordt de heilige Hostie in een monstrans op het altaar geplaatst. Tijdens de aanbidding kunt u in stilte bij Jezus zitten of knielen. U hoeft eigenlijk niets te doen, alleen uw hart te openen voor God. God spreekt tot ons in de stilte. U kunt werkelijk tot rust komen bij Hem.

Deze avonden worden voorgegaan door parochianen die de zending van de bisschop hebben ontvangen als buitengewoon bedienaar van de liturgie. Zij mogen uit hoofde van deze zending het Allerheiligste uitstellen.

Wij hopen u op deze avonden te ontmoeten en zo samen op weg naar Pasen te gaan.