Preekarchief

Collectegeld
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening: 

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers