Diaconie in onze parochie

Het werk Diaconie van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) behelst het helpen van mensen die in nood zitten of anderszins hulp nodig hebben. We doen dit voor Almeerders zonder onderscheid naar ras, nationaliteit, geslacht of geaardheid; dus ook niet-Katholieken proberen we te helpen! Immers, het gaat om de medemens die onze hulp nodig heeft.

Hiervoor is het Noodfonds Gezamenlijke kerken ingesteld. Destijds opgericht door de Maatschappelijk Relevante Kerken Almere (MRKA) met daarin onder andere de PKN, Hervormde Gemeenten en de RK-parochie. Het fonds beslist in circa 200 gevallen per jaar over hulp of tijdelijke financiële bijdragen om directe nood te lenigen, maar alleen als andere vormen van (wettelijke) voorzieningen al zijn aangesproken of uitgeput. Denk hierbij aan het aanschaffen van noodzakelijke spullen en overbruggingsperiodes zoals een uithuiszetting. Ook vergoedt het Noodfonds soms kindgerelateerde kosten als schoolkosten. Van de PCI zit onze secretaris Wim van der Spek in het fonds.

Als tweede organisatie waar we hulpvragen neerleggen, is het Zuster Corlies Fonds. In de geest van Zuster Corlies, die opkwam voor de minder bedeelden in Almere, vergoedt het fonds kleine noden aan ouderen, gehandicapten of zieken. Paul Looijmans (overleden oktober 2022) zat voor het Zuster Corliesfonds in de PCI.

Derde partner is het voedselbank almere, Voorheen bekend als de VLA, waarvoor we ook inzamelingsacties houden in de onze kerk voor etenswaren. Mensen die bij de voedselbank inkopen mogen doen, krijgen een speciale betaalpas waarop per maand een bedrag gestort wordt en ze daarmee kunnen winkelen. De voedselbank werkt nauw samen met het Meubel- en Witgoedloket Almere (MWLA), waar mensen die om uiteenlopende redenen onvoldoende geld hebben, huishoudelijke goederen als was- en afwasmachines en meubelen voor een klein bedrag kunnen aanschaffen. Net als bij de voedselbank is begeleiding door een hulpverlener verplicht. Dit blijkt effectief te werken; na zo’n zes maanden staat het merendeel van de mensen gelukkig weer op eigen financiële benen.

In Almere Haven werkt de Protestantse Diaconie van oudsher samen met de RK-Diaconie onder de naam Oecumenische Diaconie Haven (ODHA). Zij verzorgen dus gezamenlijk de diaconale activiteiten in dit stadsdeel. Na de samenvoeging van de parochies in onze regio in januari 2014 is Haven dus ook onderdeel van onze diaconie. Momenteel doet Hans Oudshoorn vanuit onze parochie dat alleen; na het vertrek van twee leden hij is op zoek naar mensen die mee willen helpen!
Samen met de ODAH en de PKN in Buiten doen we ook ieder jaar de Kerstpakketten- en/of enveloppenacties voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er zijn meer instellingen waar de PCI mee te maken heeft: We verwijzen mensen door naar de Anonieme Alcoholisten (AA-Almere) bij (dreigende) problemen met drank en alcoholisme. Met groepsbijeenkomsten wordt op soms spirituele wijze omgegaan met een drankprobleem.

Ik hoop hiermee een beeld te hebben geschetst van de diaconale structuur in de parochie. In de volgende aflevering ga ik onder andere op de hulpverleners in.

Emiel de Block