PCI - Parochiële Caritas Instelling

Heeft u het financieel moeilijk en wilt u hier met iemand over praten? Of kent u iemand in uw omgeving met financiële of andere problemen? 

Voor hulpvragen in Almere kunnen mensen terecht bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Hierin werken parochianen samen om mensen op weg te helpen naar zelfredzaamheid of hen de weg te wijzen naar professionele hulp. Voorlopig kunt u ons het best bereiken via de parochieadministratie.

Logo Caritas

Hulpaanvraag
Veel noodsituaties kunnen volkomen onverwacht opduiken zonder dat iemand iets te verwijten valt. Door samenwerking met professionals en vrijwilligers zowel binnen als buiten de parochie kan veel werk worden verzet en veel nood worden verlicht. De PCI kan natuurlijk niet alle problemen oplossen, maar door gezamenlijke inspanning kunnen we een heel eind komen. Veel acute noodsituaties, waarbij iemand het water tot aan de lippen staat, kunnen  verlicht worden met een kleine schenking of lening.

Donaties:
Daarvoor is geld nodig, maar ook menskracht: vrijwilligers die de mens in nood met raad en daad kunnen bijstaan. Er is een grote stille nood binnen de parochie in Almere. Mensen lopen niet graag met hun nood te koop en zo kunnen de problemen zich opstapelen. Iemand raakt bekneld en komt hier niet meer uit. Met een tijdige bescheiden gift of een tijdig gegeven goed advies kan heel wat blijvende ellende worden voorkomen. Iedere hulpvraag wordt beoordeeld door minimaal twee mensen van de PCI. De penningmeester van de PCI beheert zelf de bankrekeningen onder toezicht van het bisdom. Een paar maal per jaar organiseert de PCI een diaconaal beraad met de andere diaconale werkgroepen. Zo inspireren we elkaar en zo hopen wij tot een optimale hulpverlening te komen.

Uw donaties aan het PCI zijn van harte welkom op IBAN NL36 INGB 0008 2122 65 ten name van PCI St. Bonifatiusparochie in Almere.

Beleidsplan
Hier kunt u het beleidsplan van het PCI ophalen. Voor contact kunt u een email sturen aan

Het PCI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. De Rooms Katholieke kerk heeft hiervoor een groepsbeschikking voor alle parochies in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van het PCI bestaat uit:

  • voorzitter             Cor Honcoop
  • secretaris            Sylvia Oosterbaan
  • penningmeester    Lambrecht van Eekelen
  • lid                    Emiel de Block
  • lid                    Jeroen Haak
  • lid                    vacant

e-mail:                
KvK-nummer: 75214725

Gerelateerde organisatie
Binnen de parochie Zr. Corliesfonds Missie Ontwikkeling en Vrede, Zieken- en Ouderencontactgroep, Bezoekersgroep en het Parochiebestuur.
Buiten de parochie Voedselbank Almere en  Meubel en Witgoedloket.