Diaconie algemeen

Open kerk Almere Stad
Elke eerste woensdag van de maand.
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: St. Bonifatiuskerk,  Contrabasweg 239, 1311LB  (naast Intratuin).
Wilt u gastheer of gastvrouw zijn dan kunt u dat melden bij de beheerder.

Open kerk Almere Haven (PKN)
‘Open Kerk’ op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur en rondom de vieringen op zondag

“Kerk in de Buurt” Almere Buiten (PKN)
‘Open kerk’ op vrijdagochtend van 09.00 – 12.00 uur is het kerkcentrum open.

“Samenwerkingsverbanden Doel van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) is het helpen van mensen die in nood zitten of anderszins hulp nodig hebben. We doen dit voor Almeerders zonder onderscheid naar ras, nationaliteit, geslacht of geaardheid; dus ook niet-Katholieken proberen we te helpen! Immers, het gaat om de medemens die onze hulp nodig heeft. Lees verder…

Zr Corliesfonds
In de geest van Zuster Corlies Oudendijk wil het fonds haar zorg voor zieke, oudere, gehandicapte of minder bedeelde mensen voortzetten. Daartoe wordt jaarlijks rond haar verjaardag (4 maart) in de parochie-vieringen een extra collecte gehouden.
Lees verder…

Voedselkastjes
Een systeem van delen, waarbij het de bedoeling is dat mensen er producten in doen die ze over hebben of waar ze niets mee doen. Anderen kunnen die dan weer gebruiken. Handig, zo kunnen we elkaar helpen! Iedereen mag meenemen wat hij/zij nodig heeft, en ook in het kastje zetten wat men over heeft. De voorkeur gaat uit naar houdbare producten.

PCI
Heeft u het financieel moeilijk en wilt u hier met iemand over praten? Of kent u iemand in uw omgeving met financiële of andere problemen? Voor hulpvragen in Almere kunnen mensen terecht bij de Parochiële Caritas Instelling (PCI).
Lees verder…