Zuster Corliesfonds
Voedselkasten

Neem wat u nodig hebt!

Geef wat u kunt missen!

Een systeem van delen, waarbij het de bedoeling is dat mensen er producten in doen die ze over hebben of waar ze niets mee doen. Anderen kunnen die dan weer gebruiken. Handig, zo kunnen we elkaar helpen! Iedereen mag meenemen wat hij/zij nodig heeft, en ook in het kastje zetten wat men over heeft. De voorkeur gaat uit naar houdbare producten.

De bedoeling is om voedsel dat je zelf niet meer gebruikt, in het kastje te plaatsen, zodat anderen uit de buurt het gratis kunnen pakken. Als je iets kunt ruilen is het helemaal geweldig, zo houden we de kasten gevuld!

Niet alleen voedsel, maar ook toiletartikelen en menstruatieartikelen zijn welkom in de kast. Alles wat iemand anders kan gebruiken, er nog goed uitziet, en etenswaar waarvan de houdbaarheidsdatum niet langer dan één maand verstreken is, is welkom.

Dankzij onze samenwerking met stichting Alle Handen Ineen worden al onze kasten wekelijks voorzien van vers producten (groente/fruit en vers artikelen)

Wij hebben inmiddels 25 voedselkasten geplaatst in Almere. 

Jeroen Haak geeft uitleg over het projectVoedselkasten in Almere

Vind je deze Voedselkasten een geweldig initiatief en wil je zelf ook meehelpen? Bij ons kun je een aanvraag doen voor een eigen Voedselkast in je voortuin via e-mail; 
Meer informatie vind je op onze Facebookpagina.
Help ons alstublieft om de kasten gedurende het jaar gevuld te houden, de nood is hoog!

Donaties om de Voedselkasten gevuld te houden zijn erg welkom!!
Samen kunnen we het verschil maken!

U kunt een donatie doen middels onze crowdfunding actie;
https://www.doneeractie.nl/almere-voedselkasten-nl/-74488 of storten op bankrekeningnummer NL36 INGB 0008 2122 65 ten name van PCI St. Bonifatiusparochie te Almere onder vermelding van Voedselkasten.

Giften aan de PCI kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting.
Het PCI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Samen staan we Sterk!

Wij zijn bereikbaar via mail  of

Volledig overzicht waar u terecht kunt voor hulp in Almere (VERBINDEN)

Wij bestellen de voedselkasten bij Stichting SoGoed Buurtkastjes https://www.stichtingsogoed.nl/

De Voeldselkasten zijn een initiatief van de PCI Almere en het Zuster Corliesfonds. Zuster Corlies koos voor het kloosterleven in 1959 en heeft vanaf 1981 in Almere 24 jaar lang met grote toewijding en enthousiasme gewerkt om zieke, oudere, gehandicapte of minder bedeelde mensen in Almere te helpen. Dagelijks bracht zij op haar fiets broden langs bij mensen in nood. De Voedselkasten plaatsen wij uit naam van haar om haar te eren!

Voedselkast St. Bonifatiuskerk
Logo Caritas