Home » Welkom

Welkom

bij de Sint Bonifatiusparochie in Almere

Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sander Koppers

Pastoor Sandor Koppers
036-5353058

Pastor Raymond Maas

Pastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

Diaken Paul Leferink
036-5310924

Fundering Kerk
Fundatie St. Bonifatiuskerk