Home » Welkom

Welkom

Parochie Sint Bonifatius Almere

  • Vespervieringen elke dinsdag- en donderdagmiddag om 13.00 uur
  • Stille Aanbidding elke vrijdagavond om 19.30 uur in de Narthex.
Pastores
Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sandor Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

Pastor Raymond Maas
(Emeritus) pastor
Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink
Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924


Privacyvoorkeur centrum