Home » Welkom

Welkom

Parochie Sint Bonifatius Almere.

Livestream

6 maart 19.00 uur

Livestream

Inzegening nieuwe kerk
7 maart 10.00 uur

Pastoor Sander Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

(Emeritus) pastor
Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924

Actiekrant april 2020
Actiekrant november 2019