Home » Welkom

Welkom

Welkom bij de Sint Bonifatiusparochie in Almere.

De vieringen in de zorgcentra zijn door het Covid-19-virus helaas nog niet mogelijk om samen te komen en de eucharistie te vieren. De geplande vieringen komen te vervallen.

Wij houden u op de hoogte via deze website.

Het bezoeken van de Eucharistieviering vanaf 1 juli in kerkcentrum de Lichtboog is alleen na reservering mogelijk met onderstaande knop.

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

Actiekrant april 2020

Het kerkblad SamenKerk van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Actiekrant november 2019
Pastoor Sandor Koppers
Pastoor Sander Koppers

emailPastoor Sandor Koppers
036-5353058

Pastor Raymond Maas

emailPastor Raymond Maas
036-5292590

Pastor Paul Leferink

emailDiaken Paul Leferink
036-5310924

Kerkbalans 2019