Misdienaren en Acolieten

Waarom zou je misdienaar of acoliet worden?
Misdienaar zijn is belangrijk werk. Jouw hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Maar het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je plaats te zitten als je naar de kerk gaat.

Wat doet een misdienaar?
Een misdienaar helpt de voorganger bij een viering in de kerk. Je trekt daarvoor speciale kleding aan, net als de voorganger. Voor de misdienaar heet dat een ‘toog’.

Meestal ben je met meerderen tegelijkertijd misdienaar/acoliet. De taken worden dan onder elkaar verdeeld. Hier een aantal mogelijkheden:

  • Je helpt bij het klaarmaken van het altaar en het opruimen daarvan na afloop.
  • Je zorgt dat het evangelieboek uit de Narthex wordt op gehaald en terug gebracht.

Wie kan misdienaar worden?
Zowel meisjes als jongens mogen als zij gedoopt zijn en de 1e Communie hebben gedaan misdienaar worden.

Hoe word je misdienaar?
Jij of je ouders kunnen je aanmelden met het invulformulier https://forms.gle/ktPmJkw7bRCBPKD56
Je hoeft natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen.

Hoe vaak mag je misdienen?
Er wordt een rooster gemaakt waarop precies staat wanneer je aan de beurt bent.
Je kunt natuurlijk ook tevoren opgeven als je bepaalde data hebt dat je niet kunt.
Hoe vaak je aan de beurt bent ligt dus aan jouw eigen agenda maar ook aan het aantal misdienaars dat er is in jouw kerk.

En wanneer word je dan acoliet?
Meestal wordt je acoliet als je het vormsel hebt gedaan.
Acolieten hebben vaak andere taken zoals: Leiding geven aan de misdienaars

  • De ciborie (het heilig Brood) uit het tabernakel halen
  • Leiding geven aan de misdienaars
  • Soms helpen bij het uitreiken van de Communie

Voor vragen kunt u mailen naar: