zr. corlies Zuster Corlies werd op 4 maart 1930 in Driehuis geboren. Haar intrede in de congregatie deed zij op 26 juli 1952 en op 2 februari 1954 legde zij haar geloften af. Zuster Corlies is overleden op 2 december 2008. Bovengenoemde data zijn belangrijk in het leven van zuster Corlies. Hiertussen ligt haar leven dat gekenmerkt is door zorg voor anderen. 

Zij koos voor het kloosterleven en in 1959 werd ze uitgezonden naar de missie in Papua, Indonesië. Maar, zoals ze zelf zei: ‘Het leven in de missie heeft ook mijn leven gevormd en gelouterd’. Daar heeft zij zich ingezet voor het welzijn en de vorming van meisjes en jonge vrouwen. In 1981 keerde zij wegens ziekte naar Nederland terug.

Na een periode van herstel begon zij aan haar tweede missionarisleven. Deze keer in Almere, een plaats in een pas geopend gebied, waar ook de kerk nog moest worden opgebouwd. 24 jaar heeft zij daar met grote toewijding en enthousiasme gewerkt. Een ongeval maakte een einde aan dit mooie werk. In groot geloof en vertrouwen heeft zuster Corlies deze laatste fase van haar leven geleefd; positief, moedig, en dankbaar voor alles wat haar in het leven was geschonken.

In de geest van Zuster Corlies Oudendijk wil het fonds haar zorg voor zieke, oudere, gehandicapte of minder bedeelde mensen voortzetten. Daartoe wordt jaarlijks rond haar verjaardag (4 maart) in de parochie- vieringen een extra collecte gehouden.

Uw donaties zijn het hele jaar welkom. Stort uw gave op IBAN: NL INGB 0008 2122 65 van de PCI,  o.v.v. Zuster Corliesfonds. Heeft u vragen of zorg, neemt u dan contact op met de PCI, of de parochieadministratie tel.: 036-7857046

Om het fonds verder te ondersteunen staan er na de vieringen speciale busjes op de koffietafel. Hierin kunt een een vrijwillige bijdrage kwijt ten bate van het fonds. Elke bijdrage die u in de busjes doet komt ten goede aan onze medemens in nood.

In Memoriam Zr. Corlies Oudendijk,  uitgesproken door haar broer op 6 maart 2011 in kerkcentrum de Lichtboog.