Sacramenten

Klik op het sacrament voor meer informatie
Dopen
Boete en Verzoening
Eerste Communie
Vormsel
Huwelijk
Priesterschap
Ziekenzalving

Initiatiesacramenten.

Sacramenten voor genezing en herstel van zonde.

Sacrament die bijdragen aan het heil van de ander.

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus zelf heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de Kerk toevertrouwd. Hoe een sacrament werkt? De algemene opvatting in de Kerk is dat het sacrament een soort werktuig is. God geeft door middel van het sacrament genade, zoals bijvoorbeeld een mens door middel van een pen schrijft.

De werkgroep Catechese wil een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, jongeren en volwassenen, om zo invulling te geven aan het leerling zijn van Jezus. Dit heeft zijn weerslag op een gelovig gemeenschapsleven (communio), een christelijke praxis (diaconie) en een levendige rituele viering (liturgie). Er zijn verschillende vormen van catechese beschikbaar.

Binnen de regio Almere zijn  catechetisch medewerkers beschikbaar voor het begeleidingen van de catechese. U kunt contact met hun opnemen door het sturen van een mail naar de werkgroep catechese

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Vormen van Catechese 

Kindercatechese