Ziekenzalving

Wanneer u graag de ziekenzalving zou willen ontvangen, of voor iemand aan zou willen vragen, dan is het van belang om vroegtijdig contact op te nemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. 

In geval van acute nood belt u direct met de pasto(o)r
telefoon: 036-5353058 of 06-29132792 

De grootste stap voor de mens is de stap van de aarde naar de hemel. En voor de meeste het moeilijkste. God weet dat: Zijn Zoon heeft het aan den lijve ervaren. Daarom biedt God voor het zetten van deze laatste stap Zijn hulp aan.

Zodra de dood duidelijk binnen de gezichtskring van de mens komt, kan hij zich door een priester laten zalven met gewijde olie. Deze zalving op voorhoofd en handen heeft een sterkende uitwerking. De gezalfde durft de dood in de ogen te kijken, in alle rust.

Soms werkt de zalving zelfs zo helend, dat het leven sterker blijkt dan de dood en niet het leven, maar de dood het onderspit delft. Het is dan ook niet raadzaam om met de toediening ervan te wachten tot het moment van sterven of tot het moment, waarop de zieke buiten bewustzijn is.

Het is de priester niet toegestaan iemand te bedienen, wanneer het duidelijk is dat hij/zij al enige tijd gestorven is: de sacramenten zijn er immers voor de levenden. De pastoor zal bij een dergelijk voorval, op uw verzoek, toch komen om de overledene met een gebed bij God aan te bevelen.