Het sacrament van de heilige Eucharistie staat in het hart van de liturgie van katholieke kerk. Het voltooit de initiatiesacramenten op basis van wat Jezus van de gelovigen vraagt: “Doe dit om Mij te gedenken”.   De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd in gedachtenis aan het Laatste Avondmaal. Tijdens het laatste Avondmaal heeft Jezus het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed ingesteld ter gedachtenis van zijn lijden, dood en verrijzenis. Het is de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven.

Een Eucharistieviering is de gedachtenis aan Pasen. Tot de kern van de Eucharistieviering behoren brood en wijn, die door de woorden van Christus en de aanroeping van de heilige Geest het lichaam en bloed van Christus worden. Bij de consecratie tijdens de mis spreekt de priester de woorden uit waardoor de gaven van brood en wijn werkelijk veranderen in het Lichaam en het Bloed van Jezus. Dit is het mysterie van het geloof.

Ziekencommunie

Voor ieder, die door ziekte aan huis gebonden is, bestaat de mogelijkheid om de Communie thuis te ontvangen. Deze wordt uitgereikt door een parochiaan. Een verzoek daartoe kunt u indienen bij de pastor van uw parochie. Zie hiervoor de contactgegevens.