Kosten sacramenten

Beste parochianen,

Het parochiebestuur besloten de volgende afspraken voor de kerkcentra (St. Bonifatiuskerk en Goede Rede) met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn. 

Sacrament van de doop
Voor het houden van een doopplechtigheid wordt aan de doopouders/verzorgers voor elke dopeling een bedrag van € 50,=(vijftig euro) in rekening gebracht. In deze kosten zijn begrepen het honorarium van de pastor en de koster, het gebruik van de kerk, een doopakte en een doopkaars.

Sacrament van de eerste communie
Er wordt een bedrag van € 55,= per eerste communicant aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt. Voor elk volgende kind, in hetzelfde jaar, uit het gezin bedragen de kosten € 45,=.

Sacrament van het vormsel
Er wordt een zodanig bedrag per vormeling aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt.

Sacrament van het huwelijk
Voor het houden van een huwelijksplechtigheid wordt aan het bruidspaar een bedrag van € 750,= (zevenhonderd en vijftig euro) in rekening gebracht. Hierin zijn begrepen het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, een huwelijkskaars en de bloemversiering.
Als het huwelijk plaats vindt buiten de parochie en u de pasto(o)r vraagt voor een huwelijksvoorbereiding wordt een bedrag van € 300,= ( driehonderd euro) inrekening gebracht.

Uitvaartplechtigheid
Aan de opdrachtgever van de uitvaartplechtigheid (nabestaanden of uitvaartonderneming) wordt voor het houden van deze plechtigheid in ons kerkcentrum een bedrag van € 750,= (zevenhonderd en vijftig euro) in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in het honorarium van de pasto(o)r, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, de bloemversiering en – in geval van een begrafenis – de zegening van het graf.
Het behoort tot de mogelijkheden om te kiezen voor een plechtigheid in de aula van een mortuarium of crematorium binnen de gemeentegrenzen van Almere. De kosten hiervoor bedragen € 600,= (zeshonderd euro)- In dit bedrag zijn uitdrukkelijk niet de kosten begrepen die in rekening worden gebracht door derden (uitvaartverzorging, crematorium/begraafplaats).
Voor een kerkelijk uitvaart kunt u zich wenden tot het de administratie van de parochie, telefoon 036-7857046.

De bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur en gelden vanaf 25 februari 2021.